Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri och längd

Skapad 2019-01-25 12:56 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 3 Matematik
Vi kommer i detta område att arbeta med geometriska objekt, dess form och uppbyggnad. Vi kommer även i detta område att gå in på längd och matning. Dessa områden kommer att kombineras.

Innehåll

 

Geometri och längd årskurs 3 Linehedsskolan

Matematik

Syfte:

 

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska genom undervisningen också ges möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och matematiska sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska sammanhang där viktiga begrepp och metoder i matematiken har utvecklats. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjligheter att reflektera över matematikens betydelse, användning och begränsning i vardagslivet, i andra skolämnen och under historiska skeenden och därigenom kunna se matematikens sammanhang och relevans.

 

Förmågor i fokus:

 

 •  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 •  använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

Centralt innehåll:

Geometri

• Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

 

• Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning. 

• Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet. 

• Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 

• Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter. 


Konkretisering av målen:

Vad ska eleverna kunna göra med sina kunskaper?(förmågor och färdigheter)

 

Geometri

 

 • Eleven ska kunna namnet på grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer.

 • Eleven ska veta om grundläggande geometriska objekts egenskaper.

 • Eleven ska kunna bygga upp geometriska objekt.

 • Eleven ska veta hur man beskriver föremåls och objekts läge i rummet som t.ex. bakom, framför, bredvid osv.

 • Eleven ska känna till begreppet symmetri och hur symmetri kan konstrueras.
   

 • Eleven ska kunna jämföra och uppskatta matematiska storheter. Eleven ska kunna mäta längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.  

 

 

Genomförande:

 Vi kommer att: 

 • Arbeta i våra matematikböcker

 • Ha genomgångar

 • Ha diskussioner i helklass, mindre grupper och par

 • Arbeta med praktiska övningar

 • Begreppsbingo

 • Få läxor att arbeta med hemma eller på läxhjälpen inom området

 • Vi kommer att mäta olika saker

 • Vi kommer att omvandla gamla måttenheter till nya och mäta olika s

 

Bedömning:
Du visar att du kan genom att:
* Du deltar aktivt på lektionerna
* Du deltar i våra diskussioner
* Du gör dina uppgifter i matematikböckerna


Kunskapskrav årskurs 3:
Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer. Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationer. Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt. Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskatt­ningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet. Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: