Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykiatri 1

Skapad 2019-01-25 13:17 i Vuxenutbildningen Tierp
Gymnasieskola Psykiatri
Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Kursen utvecklar kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar. Den ska bidra till att utveckla förmåga att kommunicera och möta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt.

Innehåll

Planering (kan komma att ändras under kursens gång).

Jag kommer att utgå från Sanomas lärobok ”Psykiatri 1” författare Ann-Marie Göransson.. Läs gärna kapitlet innan vi börjar med det, det underlättar förståelsen och ni är förberedda med frågor på det ni vill veta mer om eller inte förstår.

Är ni borta vid ett tillfälle finns det skriftlig inlämning att göra istället denna kommer jag att lämna ut på Unikum, och ni ansvarar för att lämna in snabbast möjligt via min mejl.

De två inlämningsuppgifterna i planeringen lämnas här på Unikum

Vecka                Onsdagar  9:00 – 12:00                                       

3

Psykiatrins historia

Inlämningsuppgift 1 delas ut

4

Psykisk hälsa – ohälsa, psykiatrin idag, olika perspektiv.

PP + disk. om vad som är psykisk ohälsa.

5

Olika behandlingsmodeller

 

6

Film Gökboet

OBS: 1177

7

Yrkeskompetens

Inlämningsuppgift 1 lämnas in 13/2.

8

Sportlov

Inlämningsuppgift 2:  Psykiska kriser. Inlämning 24/2

9

Psykisk ohälsa hos barn och unga

 

10

 

Prov

11

Olika ångesttillstånd

 

12

Film

Shutter Island

13

Självmord, utmattningstillstånd

Depressioner och bipolär sjd.

 

14 - 17

APL

 

18

 

 

 1: maj

19

Psykoser

 

 

20

Psykiska funktionsnedsättningar

 

 

21

 

 

Prov

22

Avslutning

 

Matriser

Psy
Kunskapsmatris i Psykiatri

2. Kunskaper om den historiska utvecklingen inom verksamhets-området samt betydelsen av evidensbaserad kunskap.
F
E
D
C
B
A
Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia enkla exempel på vikten av evidensbaserad kunskap.
Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia utförligt exempel på vikten av evidensbaserad kunskap.
Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia utförligt och nyanserat sambandet mellan evidensbaserad kunskap och god vård.

4. Kunskaper om orsaker till att psykisk ohälsa uppstår samt faktorer som påverkar psykisk hälsa och ohälsa.
F
E
D
C
B
A
Eleven beskriver översiktligt ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa. Eleven ger enkla förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa.
Eleven beskriver utförligt ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår och redogör utförligt för de teorier som finns bakom förklaringsmodellerna Dessutom beskriver eleven utförligt hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa. Eleven ger välgrundade förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår, redogör utförligt och nyanserat för de teorier som finns bakom förklaringsmodellerna samt jämför teorierna. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa. Eleven identifierar olika orsaker till psykisk ohälsa uppstår, förklarar utförligt och nyanserat livsvärldens betydelse för psykisk hälsa samt ger välgrundade och nyanserade förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa

5. Kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar samt förmåga att tillämpa dessa kunskaper i praktisk verksamhet. 6. Kunskaper om omvårdnads- och omsorgsprocessen olika steg och innehåll vid olika psykiska funktionsnedsättningar samt förmåga att tillämpa dessa i praktisk verksamhet.
F
E
D
C
B
A
Eleven beskriver översiktligt orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
Eleven beskriver utförligt orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktions-nedsättningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.

8. Förmåga att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt förmåga att reflektera över sitt förhållningssätt i mötet med dem förhållningssätt i mötet med dem.
F
E
D
C
B
A
Eleven beskriver översiktligt hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Dessutom beskriver eleven översiktligt innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt.
Eleven beskriver utförligt hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktions-nedsättningar. Dessutom beskriver eleven utförligt innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: