Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens Kemi NTA

Skapad 2019-01-25 13:19 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Vi arbetar med NTA-temat Matens kemi.
Grundskola 6 Kemi
Eleverna kommer att utvecklar en rad erfarenheter och kunskaper som finns i maten vi äter och vilka näringsämne som finns i maten vi äter, hur det bildas i naturen och vad som händer med dem i kroppen. Genom hela temaområdet diskutera och motiverar eleverna sina resultat och ställningstaganden. Ett sätt att undersöka matens innehåll är att granska innehållsdeklarationen som finns på förpackningen. Eleverna kommer att engagera sig i diskussioner kring kostråd, miljöpåverkan, mat förr och nu, vitaminbrist, allergier, fett, socker mm

Innehåll

Konkretisering av mål

Du kommer att arbeta med att:

 • undersöka egenskaper hos olika livsmedel i fast form och fem olika livsmedel i flytande form
 • lära dig olika metoder för att undersöka om olika livsmedel innehåller stärkelse, socker, proteiner eller fett
 • träna på att skriva förutsägelser
 • planera undersökningar, upptäcka genom att observera, beskriva och dokumentera resultat av olika tester 
 • dokumentera dina resultat genom att skriva anteckningar till varje undersökning
 • dra slutsatser och jämföra resultat
 • lära dig att säkerhetsregler är viktiga då man arbetar med kemiska ämnen och hur viktigt det är att vara noggrann och arbeta systematisk
 • använda alla dina nya kunskaper för att planera och genomföra en serie undersökningar
 • läsa texter om matens innehåll och dess betydelse för hälsan och diskutera hur viktigt det är att dessa ämnen ingår i den mat vi äter

 

Arbetssätt

Du kommer att jobba:

 • med att ta del av genomgångar till varje nytt uppdrag
 • i par eller mindre grupp praktisk (förbereda, utföra, plocka undan, de olika uppdragen)
 • enskilt (göra förutsägelser, föra anteckningar med resultat och reflektion)
 • med att läsa texter om olika näringsämnen och svara på frågor till texterna. 
 • med att planera och skriva instruktioner som går att följa för att genomföra en undersökningen.

Syfte med arbetsområdet

Du ska utveckla förmågan att:

 • genomföra undersökningar (följa givna planeringar, kunna använda olika metoder och välja rätt metod)
 • formulera egna frågeställningar och planeringar
 • dokumentera
 • använda material, utrustning och kemiska ämnen på ett säkert och ändamålsenligt sätt

Bedömning

Du blir bedömd på:

 • din förmåga att granska ,kommunicera och ta ställning
 •  hur du använder olika källor vid sökning av naturvetenskaplig information
 •  hur du resonera kring användbarheten av valda källor och vald information
 • hur du gör ditt eget ställningstagande
 •  hur du motivera din ställningstagande
 •  hur du utvecklar och beskriver ditt argument
 • hur du motivera din förutsägelse
 •  hur du formulera en hypotes/ förutsägelse
 •  hur du genomför undersökningen på ett systematiskt sätt så att resultaten blir tillförlitliga
 • hur du dra slutsatser utifrån dina resultat
 • hur du genomför uppdragen efter en given planering
 • hur du tar till dig och använder begrepp och sammanhang som är kopplat till detta arbetsområde
 • hur du hanterar kemiska ämnen samt övrig utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
 • hur du samlar på dig kunskap om kemiska ämnen genom att göra förutsägelser, observationer, beskrivningar och hur du dokumenterar resultaten av olika tester
 • hur du använder dina nya kunskaper i en avslutande laboration, genom att fundera, planera, undersöka, dokumentera och dra slutsatser

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Ke
Matens kemi

Matens kemi NTA

E
C
A
Dokumentation
Du dokumenterar dina undersökningar.
Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett utvecklat enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Arbetssätt
Du använder ett undersöknade arbetssätt.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar.
Du kan göra enkla undersökningar med hjälp av planeringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar.
Undersökning
Du hanterar utrustningen på ett bra sätt.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar.
Du kan använda utrustningen på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar.
Förbättra undersökningen
Du kan jämföra och ser då likheter och skillnader i era undersökningar. Du kan förbättra undersökningarna.
Du kan jämföra vad du och andra kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre.
Du kan jämföra vad du och andra kommit fram till i undersökningar. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre.
Resonemang
Du pratar om en hållbar utveckling. Ser kemiska samband mellan olika matvaror.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur tex mat påverkar en hållbar utveckling.
Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur tex mat påverkar en hållbar utveckling.
Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur tex mat påverkar en hållbar utveckling.
Samtala och diskutera
Du kan samtala om hälsa och kan då ställa frågor, tala, lyssna.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om engergi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om engergi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker om engergi, miljö, hälsa och samhälle så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: