Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik och moral

Skapad 2019-01-25 13:26 i Ekdalaskolan Härryda
Här är en mall för Ekdalaskolans EPP, Ekdalaskolans pedagogiska planering. Tänk på att alltid göra en kopia innan du formulerar en EPP i ditt ämne. Döp Epp:n till det aktuella arbetsområdet samt markera vilket/vilka ämnen det gäller.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Ofta ställs vi människor för olika problem då vi funderar över hur vi ska förhålla oss till våra medmänniskor, djur och natur. Hur vet vi då vad är rätt och vad är fel i olika situationer och hur ska vi resonera kring vårt handlande? Frågorna är många och det är svårt att avgöra vad som är rätt och fel. Vi ska nu försöka skaffa oss verktyg och förståelse så att vi kan hantera dessa situationer något bättre.

Innehåll

 

Vad ska vi arbeta med?

Vi kommer under det här momentet att arbeta med etik och moral. Ni kommer att få ta ställning till olika former av etiska dilemman och få diskutera vad som är rätt och fel. Till er hjälp kommer ni att ha mallar, som ni kan utgå ifrån, då ni ska ta ställning till ett etiskt dilemma. Vi ska också att jobba med tre olika etiska modeller; plikt- eller regeletik, konsekvensetik och sinnelagsetik som kan ligga till grund för lite olika lösningar av etiska dilemman.

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer arbeta med utgångspunkt i ett språk- och kunskapsutvecklande arbetsätt. Där förståelsen av begrepp och förmågan att kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt kommer att prioriteras. Du kommer att ha möjligheter att utveckla dessa förmågor både enskilt och i grupp.I ditt resonemang kopplat till etiska dilemman kommer du få använda dig av en skrivmall för att lättare få grepp om analysen. Vi kommer också arbeta en hel del muntligt med debatter och diskussioner kopplat till svåra etiska frågor.

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

Ni kommer till viss del kunna påverka arbetssättet, framförallt kunna komma med förslag på debatt- och diskussionsämnen. 

Hur ska jag som elev visa vad jag lärt mig?

Du kommer att kunna visa dina förmågor i samband med de etiska analyserna, skriftligt under lektionstid och samband med en slutuppgift. Du kommer också kunna visa detta muntligt i samband med debatter och diskussioner.

Veckoplanering/Planering av aktiviteter

Se läxor, prov och datum finns i den kalendern och på classroom.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
  Re  C 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
  Re  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: