Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA konstruktion och rörelse

Skapad 2019-01-25 14:15 i Mariehällsskolan Stockholm Grundskolor
NTA rörelse och konstruktion
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
I detta arbetsområde kommer eleverna konstruera fordon efter egna idéer samt givna instruktioner. De kommer att läsa om rörelse och krafter samt i praktiken se hur de fungerar och påverkar varandra. de kommer att arbeta i par och därmed utveckla förmågan att samarbeta med andra för att nå resultat.

Innehåll

Pedagogisk planering för Rörelse och konstruktion NTA-låda 

 

Tid:  januari - april 

 

Temats övergripande innehåll: 

 • Konstruera och bygga fordon efter egna idéer 

 • Läsa, tolka och bygga efter ritning 

 • Testa hur olika krafter påverkar fordonen och hur man på olika sätt kan få fordonen i rörelse 

 • Konstruera fordon efter givna krav 

 • Följa faserna i en konstruktionsprocess 

 • Läsa om krafter samt i praktiken försöka förstå .

 

Uppdragens upplägg för eleven: 

 • Mål 

 • Fundera på 

 • Experimentera 

 • Sammanfatta och diskutera 

 •  

Eleverna utför uppdragen i par och samarbetar med att bygga, rita och skriva.  

Lektionerna utgår från NTA-lådan men kompletteras av teori från Koll på NO 4-6 och avsnittet Rörelse och kraft.  

Temats begrepp: 

 •      fordon 

 •      konstruktionsritning 

 •      perspektiv 

  • rörelse 

  • kraft 

  • Newtons rörelselagar 

  • dragkraft 

  • tyngdkraft 

  • fart 

  • hastighet 

  • acceleration 

  • variabel 

  • medelvärde 

  • stapeldiagram 

  • arbete 

  • energi 

  • rörelseenergi 

  • friktion 

  • värme 

  • luftmotstånd 

  • energiomvandling 

  • energikedja 

  • lagrad energi 

  • energiprincipen 

  Sidbrytning 

   

   

  Temats koppling till Lgr11: 

  Fysik 

  Centralt innehåll i årskurs 4–6 

  Fysiken i naturen och samhället  
  Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället. 

  Fysiken och vardagslivet  
  Energiflöden mellan föremål.  
  Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.  

  Fysiken och världsbilden  

  Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.  

  Fysikens metoder och arbetssätt  
  Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.  
  Mätningar och mätinstrument, till exempel klockor, måttband och vågar och hur de används i undersökningar.  
  Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.  
  Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar. 

   

  Teknik 

  Centralt innehåll i årskurs 4–6 

  Tekniska lösningar 
  Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar. 
  Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 

  Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar 
  Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.  
  Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar.  
  Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller. 

  Teknik, människa, samhälle och miljö 
  Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

   

  Bedömnings kriterierna: 

   

   

   

   

   

   

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: