Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2019-01-26 11:38 i Östergårdsskolan Halmstad
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Finns det alltid alla svar i texten? Varför är det viktigt att förutspå i samband med läsning? Vad gör du när du läser ord eller meningar du inte förstår? Hur vet du vad som är viktigast i en text?

Innehåll

 

 

Utgångspunkt:

Eleverna behöver utveckla sin läsförståelse för att kunna bli skickliga läsare. Vi ska därför arbeta med olika lässtrategier (Spågumman, Konstnären, Detektiven, Reportern och Cowboyen) för att lära oss använda dem innan, under och efter läsning. Detta för att få redskap att förstå, tänka och samtala kring olika texter.

 

 

Begrepp vi kommer arbeta med:

Förutspå, ställa frågor, nyckelord, reda ut oklarheter, sammanfatta samt att läsa på raden, mellan raden och bortom raden.

 

 

Mål:

Vi ska arbeta med att utveckla vår förmåga att:

 • förutspå vad olika texter handlar om
 • reda ut vad nya ord och begrepp betyder

 • sammanfatta det viktigaste i det vi läser

 • fundera på vilka inre bilder och upplevelser vi får när vi läser

 • ställa och besvara frågor i texter: på, mellan och bortom raderna
 • använda stavnings- och skrivregler

 

 

Genomförande:

Vi ska se på serien Läsmysteriet och i samband med det samtala om lässtrategierna och hur de används. Ni kommer att få läsa texter enskilt samt att vi kommer arbeta med högläsning. Vi kommer ha många diskussioner och boksamtal om det vi läst, detta enligt EPA-modellen. Ni kommer få flera skrivuppgifter. Samt att ni kommer få svara på frågor om texter och även ställa frågor på texter vi läst.

 

 

Bedömning:

 • Hur ni hittar information i texter
 • Hur ni tolkar och använder ledtrådar i texter för att dra slutsatser

 • Hur ni deltar i samtal och diskussioner och visar förståelse för det vi läst
 • Hur ni använder stavnings- och skrivregler

Bedömning kommer ske löpande under arbetet.

 

 

När?

Under vecka 2- 7

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: