Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Patientfall njursvikt

Skapad 2019-01-26 22:52 i Kungsholmens västra gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Gymnasiearbete
Vi ska under veckan 6-8 hålla på med ett patientfall om njursvikt där ni som tidigare ska planera (skriva manus), genomföra (spela in i metodrummet och redovisa) och utvärdera.

Innehåll

Praktisk inspelning/redovisning av patientfall - Gymnasiearbete

 

Mål för gymnasiearbetet

Gymnasiearbetet ska visa att eleven är förberedd för det yrkesområde som gäller för den valda yrkesutgången. Det ska pröva elevens förmåga att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom yrkesområdet. Gymnasiearbetet ska utföras på ett sådant sätt att eleven planerar, genomför och utvärderar sin uppgift.

 

Förberedelser

Vi har tidigare i kursen gått igenom:

·         Etiskt, estetisk, hälsofrämjande, pedagogiskt, hygieniskt, och ergonomiskt arbetssätt.

·         Kontroller av vitalparametrar (blodtryck, puls, temp, saturation, andningsfrekvens)

·         Rapportering och dokumentation inom akutsjukvård

·         Basal hygienrutiner

·         Vätskelista och viktmätning.

 

Praktiska redovisningar

Under vecka 6-8 kommer ni arbeta med ett patientfall om njursvikt. Ni kommer bli indelade i grupper med 4 stycken per grupp.

 

Delar som ingår:

·         Ni ska planera inför inspelningen genom att lämna in ett manus/en planering där ni beskriver hur ni tänker gå tillväga i er redovisning utifrån de olika rollerna (patient och undersköterska) och de arbetsuppgifter/moment som ingår.

·         Ni ska genomföra patientfallet praktiskt i metodrummet. Ni kommer spela in er redovisning. En av er kommer vara patient, två stycken undersköterskor och en filmar. Rollerna lottas samma dag som ni ska spela in så alla behöver vara förberedda för alla roller.

·         Ni ska efteråt utvärdera er arbetsinsats skriftligt (individuellt) och lämna in.

 

Bedömning

Ni kommer visa upp er inspelade film för mig där jag kommer titta på att de olika arbetsuppgifterna/momenten finns med och att de utförs utifrån arbetssätten. Ni kommer ha möjlighet att muntligt berätta om det t.ex. var något som ni hade velat göra annorlunda. Ni genomför uppgiften i grupp med bedömningen är individuell (E eller F).

 

Planering

V.6 Tisdag: Patientfall och skriva manus, Torsdag: Förberedelse/övning 

V.7 Tisdag: Inspelning i metodrummet (filmer ska vara max 10 minuter)

V.8 Tisdag: Redovisning av filmen i gruppen och inlämning utvärdering. Ni kan visa filmer via er telefon eller dator. 

Ni ska innan ha tittat på filmen gemensamt i gruppen samt skrivit en individuell utvärdering som ni lämnar in i pob.

 

Material (mall för manus, patientfall och utvärdering) finns att hitta här under uppgifter och i teams.

Uppgifter

  • Manus patientfall

  • Inspelning av patientfall

  • Utvärdering patientall

  • Redovisning patientfall

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: