Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekvationer, uttryck och problemlösning

Skapad 2019-01-27 10:26 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Grundskola 6 Matematik
Vad är algebra? Vad är en likhet? Hur löser du en ekvation? Det kommer du att lära dig i det här kapitlet.

Innehåll

Övergripande mål och ämnets syfte: (Långsiktiga mål)

Du ska kunna lösa matematiska problem samt värdera den metod och strategi som du valt. Du ska kunna använda matematiska begrepp och se sambandet mellan dem. Du ska välja och använda lämplig matematisk metod när du räknar. Du ska kunna prata matematik samt använda matematikens språk.

Centralt innehåll - arbetsområde:

 • Positionssystemet för tal i decimalform
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven
 • Metoder för enkel ekvationslösning
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer

Arbetssätt - undervisningen:

Vi kommer att:

 • Ha gemensamma genomgångar 
 • Arbeta i matteboken "Koll på Matematik 6A" och
 • Arbeta med Bingel utifrån dina behov
 • Arbeta med Mystudywebb
 • Bingel Mattefilmer 3-6
 • Arbeta enskilt, parvis samt i mindre grupp (EPA)
 • Arbeta praktiskt
 • Arbeta med problemlösning enskilt, i mindre grupp samt i helklass
 • Göra diagnoser/prov
 • Bingel Mattefilmer 3-6

Bedömning och kunskapskrav:

Jag kommer bedöma hur du behärskar de olika delarna inom kapitlet genom dialog, din aktivitet i grupp- och enskilda uppgifter, diskussioner samt resultat i skriftliga diagnoser.

Bedömning sker utifrån förmågorna i kursplanen.

Förmågor

 • problemlösning
 • begrepp
 • metod
 • kommunikation och resonemang

Begrepp

algebra, likhet, obekant, ekvation, problemlösningsmetod, uttryck, variabel

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Ekvationer, uttryck och problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Föra och följa matematiska resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: