Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Etik och värdegrund

Skapad 2019-01-27 11:42 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Människan
Inom vård och omsorg finns en värdegrund och etiska riktlinjer som vi förväntas arbeta utifrån. Det är trots detta ofta svårt att veta vad som är rätt beslut och handlingar i olika situationer. Svårighet uppstår när det finns konflikter mellan olika intressen och värderingar. I detta tema kommer du få kunskap om begrepp på området och öva på att hantera etiska dilemman inom vård och omsorg.

Innehåll

 

Temat kommer att innehålla bl.a:

Fyrhörnsövningar kopplat till temat

PP introduktion av begrepp och diskussioner

Jobba med begrepp, läxförhör begrepp, använda begreppen i case.

Diskutera/jobba med case i grupper och helklass runt etiska dilemman samt fosterdiagnostik, dödshjälp m.m.

Web-kurs kopplad till vårdens värdegrund

Länkar

kapitlet Etik ur Libers lärobok

Etik en introduktion

PP intro begrepp inom etik

Etik en introduktion hela, sökbara ord

 

 

Uppgifter

 • Mina behov av respekt för privatliv och integritet

 • Argumnet för och emot abort, aktiv dödshjälp eller fosterdiagnostik

 • Värdering av argument i existentiella frågor

 • Etiskt dilemma om Sune

 • Etiska begrepp

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Normer, värderingar och ideal inom vård och omsorg.
  Män  -
 • Etiska begrepp och riktlinjer som är centrala för vård- och omsorgsarbete samt värdekonflikter inom verksamhetsområdet, till exempel patienters och brukares rätt till självbestämmande i relation till personalens behov av en god arbetsmiljö och rätten till en värdig död.
  Män  -
 • Det egna förhållningssättet och den egna rollen i mötet med patienter och brukare.
  Män  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. I redogörelsen använder eleven med säkerhet centrala etiska begrepp. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat etiska riktlinjer och värdekonflikter inom verksamhetsområdet. I diskussionen värderar eleven med nyanserade omdömen olika ställningstaganden i etiska och existentiella frågor.
  Män  A
 • Eleven redogör utförligt för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala etiska begrepp. Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska riktlinjer och värdekonflikter inom verksamhetsområdet. I diskussionen värderar eleven med enkla omdömen olika ställningstaganden i etiska och existentiella frågor.
  Män  C
 • Eleven redogör översiktligt för den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg. I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet centrala etiska begrepp. Dessutom diskuterar eleven översiktligt etiska riktlinjer och värdekonflikter inom verksamhetsområdet. I diskussionen värderar eleven med enkla omdömen olika ställningstaganden i etiska och existentiella frågor.
  Män  E

Matriser

Män
Tema Etik och värdegrund

Rubrik 1

F
E
D
C
B
A
Aspekt 1
Kunskaper om den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg
 • Män  E
 • Män  C
 • Män  A
Har inte gjort någon redogörelse ännu
Eleven redogör översiktligt den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg.
På väg mot C, delvis utförligt
Eleven redogör utförligt den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg.
På väg mot A, delvis utförligt och nyanserat
Eleven redogör utförligt och nyanserat den betydelse normer, värderingar och ideal har inom vård och omsorg.
Ny aspekt
Kunskaper om etiska begrepp och riktlinjer samt om värdekonflikter inom verksamhetsområdet.
 • Män  E
 • Män  C
 • Män  A
Eleven har inte använt etiska begrepp ännu
Eleven använder med viss säkerhet centrala etiska begrepp i redogörelser. Dessutom diskuterar eleven översiktligt etiska riktlinjer och värdekonflikter inom verksamhetsområdet.
Eleven använder med viss säkerhet centrala etiska begrepp i redogörelser. Dessutom diskuterar eleven utförligt etiska riktlinjer och värdekonflikter inom verksamhetsområdet
Eleven använder utförligt och nyanserat centrala etiska begrepp i redogörelser. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska riktlinjer och värdekonflikter inom verksamhetsområdet.
Ny aspekt
Förmåga att uppfatta, tolka och värdera etiska och existentiella frågor.
 • Män  E
 • Män  C
 • Män  A
Eleven har inte diskuterat detta ännu
Eleven diskuterar och värderar med enkla omdömen olika ställningstagande i etiska och existentiella frågor.
Eleven diskuterar och värderar med enkla omdömen olika ställningstagande i etiska och existentiella frågor.
Eleven diskuterar och värderar med nyanserade omdömen olika ställningstagande i etiska och existentiella frågor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: