👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent åk 8 VT-19

Skapad 2019-01-27 13:54 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Matematik
Alla har varit på realisation. Då är det bra att lätt kunna beräkna hur mycket priset har sjunkit och vilket det nya priset blir.

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att lösa problem med hjälp av procenträkning. 

Innehåll

Matte Direkt kapitel 5 Procent

Du ska förstå och kunna använda begreppen: bråkform, decimalform, procentform, del, det hela, andel, förändringsfaktor

Genomförande

Du deltar i genomgångar, tränar på uppgifter och problem i läroboken och arbetar med problemlösning. Arbetet pågår under veckorna 9-13.      .

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper vid muntliga och skriftliga redovisningar.  

Elevinflytande

Du har inflytande och ansvar över dina läxor under varje vecka utifrån hur du arbetar på lektionen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Inget steg
Steg 1
Steg 2
Steg 3
Problemlösning
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Löser problem på ett i huvudsak fungerande sätt och bidrar till att formulera enkla matematiska modeller.
Löser problem på ett relativt väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan användas.
Löser problem på ett väl fungerande sätt och formulerar enkla matematiska modeller som kan användas.