Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg LPP Ma åk 9 Algebra (kapitel 2 i Z-boken) vt 19

Skapad 2019-01-27 14:51 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Att kunna skriva uttryck, förenkla algebraiska uttryck och förstå hur mönster är uppbyggda.
Grundskola 8 Matematik
Algebran hjälper oss att se och beskriva mönster samt att lösa matematiska problem på ett effektivt sätt.

Innehåll

Mål

Du skall kunna

 • använda dig av variabler så att du kan skriva och förenkla uttryck.
 • undersöka mönster och uttrycka dem algebraiskt
 • förenkla uttryck som innehåller flera olika räknesätt, parenteser och potenser
 • lösa ekvationer och använda dig av ekvationer för att lösa matematiska problem
 • resonera kring olika metoder att lösa matematiska problem

Arbetets innehåll

Ni skall arbeta med att använda variabler, förenkla uttryck, förstå uttrycks innebörd och beräkna olika uttrycks värde. Ni skall vidare träna mer på att skriva egna algebraiska uttryck för vardagliga händelser och geometriska mönster. 

Ni skall också lära er att förenkla algebraiska uttryck som innehåller parenteser och potenser.

Ni ska repetera hur man löser ekvationer och därefter arbeta vidare med lite svårare ekvationer samt träna ytterligare på att använda ekvationer då ni löser problemuppgifter.

Pythagoras sats ger enkla andragradsekvationer. Dessa ska vi lära oss att lösa

Nytt för i år är att ni ska arbeta med hur olika tal förhåller sig till varandra (proportion) och hur man kan använda det i olika problemuppgifter.

De flesta av er kommer också att arbeta med ett par regler (kvadreringsreglerna och konjugatregeln) som ofta kan utnyttjas då man arbetar med algebraiska uttryck.

 

Arbetssätt och redovisningsform

Ni kommer att arbeta med uppgifterna i kapitel 2 (se separat papper) i Z-boken.

När ni är klara med bokens uppgifter finns det algebrauppgifter på ett dokument som ligger under "utdelade dokument". Det handlar om kvadreringsreglerna och konjugatregeln.

Ni kommer även att arbeta med problemlösning, enskilt och i grupp,  som sen redovisas på tavlan under gemensamma diskussioner.

Veckoläxorna gör ni i räknehäften och redovisar på måndagarna. Läxorna meddelas på mattesidan.

Visa din kunskap - Bedömning

 • På minidiagnoserna får du personlig respons som kan hjälpa dig att utveckla dina matematiska förmågor.
 • Genom att göra dina läxor och vara aktiv och visa ditt tänkande under genomgång av utvalda läxuppgifter.
 • Genom att vara delaktig i grupparbeten och under gemensamma diskussioner kan du visa dina kunskaper men även utveckla dina matematiska förmågor.
 • Prov - när det blir prov meddelas i kalendern och på mattesidan. Även provets innehåll skriver vi i checklista som läggs i classroom.

Reflektion

Känner du att kunskapen om algebra har gett dig nya metoder att lösa problem med?

Har du arbetat tillräckligt med arbetsområdet? Är du trygg i att använda dina kunskaper eller vill du träna mer på algebran?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
NF Kunskapstabell Matematik 7-9

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Problemlösning
(Aspekt 1 och 2 i kunskapstabellen) Lösa problem, val av metod, rimlighet, alternativa metoder.
Begrepp
(Aspekt 3,4 och 5 i kunskapstabellen) Använda olika begrepp (även i nya situationer), åskådliggöra med formler, bild, symbol, diagram, olika begrepps relation.
Metod
(Aspekt 6 i kunskapstabellen) Rutinuppgifter, metodens lämplighet.
Kommunikation
(Aspekt 7 och 8 i kunskapstabellen) Redovisningens tydlighet och effektivitet, framföra och bemöta matematiska resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: