Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Elektricitet

Skapad 2019-01-27 15:03 i Balingsnässkolan Huddinge
Grovplanering åk 5
Grundskola 5 Fysik Svenska
Nu ska vi lära oss om elektricitet i vår närhet och i vårt samhälle.

Innehåll

Lärandemål

 

När vi är klara med arbetsområdet ska du:

 

 • Veta ungefär hur länge vi har använt el i Sverige.

 • Kunna ge några exempel på hur man levde/gjorde innan elektriciteten kom.

 • Kunna ge exempel på hur elektricitet och uppfinningar som utnyttjar elektricitet förändrat livet för människor.

 • Kunna ge exempel på viktiga upptäckter som lett fram till att vi idag använder elektricitet.

 • Veta vad elektricitet är och skillnad mellan statisk elektricitet och elektrisk ström.

 • Veta vilka två olika sorters laddningar det finns.

 • Veta hur laddningar påverkar varandra.

 • Kunna förklara vad en urladdning är och varför den sker.

 • Kunna ge exempel på urladdningar.

 • Förklara vad som menas med en sluten krets.

 • Veta hur en glödlampa fungerar.

 • Veta vad serie- och parallellkoppling är.

Bedömning

Eleverna kommer att kunna visa sina kunskaper i samtal i klassrummet, när de gör laborationer och i ett skriftligt prov.

Eleverna kommer i samarbete med svenskan skriva faktatexter om elektricitetens historia och om en uppfinning.

 

Undervisningens innehåll

Läsa/lyssna på teori om elektricitet i Fysik och kemiboken puls s.102-105  och i Boken om Fysik och Kemi  s.84-92 (första upplagan)

Svara på frågor i arbetsboken/frågehäftet.

Föreläsning av lärare om elektricitetens historia.

Göra enkla undersökningar för att få syn på teorin i praktiken. t ex, statisk elektricitet samt serie och parallellkoppling av batterier och lampor.

Repetera mallen för laborationsrapport och skriv en labbrapport "Få lampan att lysa"

Läsa faktatexter om åska (ne.se) och ta ut ämnesspecifika begrepp.

Träna begrepp med begreppskort eller kahoot.

Se film om elektricitet och åska, dokumentera i tankekarta och med stödord. 

 

Samarbeta med svenskan och skriva faktatext om elektricitetens historia och en faktatext om en elektrisk uppfinning. Vi arbetar med bildstöd och muntligt återberättande.

Läsförståelse, träna sökläsning om elektricitetens historia.

Diskutera i grupp hur ny teknik och nya upptäckter påverkar människans livsvillkor.

Skrivuppgift Så funkar en...

 

Prov när vi är klara.

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6

Matriser

Fy Sv
Ellära

Lägre
Nivå 1
Nivå 2
* kunna rita olika kopplingsschema * förstå hur en glödlampa och ett batteri fungerar.
Eleven har INTE grundläggande kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. Ex: Du deltar inte aktivt och visar inte dina kunskaper.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp. Ex: Med enkla ord och med användning av några fysikaliska begrepp kan du förklara och ge exempel på hur olika saker fungerar. Du kan rita ett kopplingsschema så att en lampa lyser. Kan på ett enkelt sätt rita och berätta hur en lampa och ett batteri fungerar.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp. Ex: Med användning av fysikaliska begrepp kan du förklara och ge exempel på hur olika saker fungerar. Du kan rita och koppla olika sorters kopplingsschema med strömbrytare, batterier etc. Du kan förklara hur en lampa och ett batteri fungerar.
Ny aspekt
Genomföra systematiska undersökningar. Dokumentera undersökningar.
Du följer INTE mallen för laborationsrapport eller du arbetar inte med rätt saker.
Du följer mallen för laborationsrapport drar slutsatser av resultatet och skriver ner dem i din laborationsrapport
Du förklarar ditt resultat och dina slutsatser.
Ny aspekt
Använda begrepp
Du använder egna eller vardagliga ord.
Du använder flera av begreppen på begreppslistan.
Du använder de flesta begreppen från begreppslistan..

Fy Sv
Läsa och skriva faktatext

Lägre
Nivå 1
Nivå 2
Innehåll
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva en enkel faktatext med enstaka beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan på egen hand skriva en enkel faktatext med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag radar inte upp fakta utan kan på egen hand skriva en mer utvecklad faktatext med beskrivningar.
Skriva
Struktur
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva en faktatext där strukturen går att följa.
Jag kan på egen hand skriva en faktatext där strukturen går att följa.
Jag kan på egen hand skriva en faktatext där strukturen är tydlig och jag använder styckeindelningar.
Stavning
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva texter där de flesta ord är rätt stavade.
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar oftast rätt och de stavfel jag gör stör inte förståelsen.
Skrivregler, skiljetecken.
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder oftast skiljetecken på rätt plats.
Språk
meningsbyggnad
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva texter med korrekta meningar.
Jag skriver oftast korrekta meningar.
Jag skriver korrekta meningar. Mina meningar börjar på olika sätt.
Språk och begrepp
språklig variation begreppskunskap
Jag kan tillsammans med en pedagog skriva en text där jag varierar mitt ordval. Jag behöver hjälp att använda ämnesspecifika begrepp.
Jag kan på egen hand skriva texter där jag ibland varierar mitt ordval. Jag använder en del ämnesspecifika begrepp. Jag kan förklara t ex vad elektricitet är, hur en glödlampa fungerar och använder en del begrepp i beskrivningar och förklaringar.
Jag kan skriva texter där ordvalet är varierat och jag använder några ämnesspecifika begrepp i rätt sammanhang.Beskrivningar och förklaringar är fullständiga och det som står är viktigt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: