Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden år 4

Skapad 2019-01-27 15:30 i Edsskolan Östhammar
Ett tema om Vikingarna för år 4
Grundskola 4 Historia
De människor som levde i Skandinavien mellan ungefär 800-1100 efter Kristus har kommit att kallas vikingar, och tidsperioden just för vikingatiden. Ordet ”viking” tros betyda ”från viken”, alltså någon som levde vid eller brukade uppehålla sig vid vikar och fjordar. I vikingatidens Europa kom ordet att betyda ”pirat”, eftersom nordborna blev mest kända för sina plundringståg. Men vikingarna var också mycket skickliga handelsmän, hantverkare, berättare, diplomater och upptäcktsresande. Det och mycket mera ska du få chansen att få veta mera om under några veckor.

Innehåll

Målet med undervisningen

 

Syftet med arbetsområdet är att repetera det eleverna lärt tidigare skolår


Vi kommer att repetera följande:

 • att vikingatiden var den senaste delen av järnåldern
 • människornas levnadsvillkor under vikingatiden ( mat, yrken, lekar, kläder, färdmedel mm), likheter och skillnader jämfört med hur vi lever idag.
 • städernas (Birkas) betydelse under vikingatiden
 • vikingarnas resor och vad det betydde för människorna hemma och dit de reste.
 • vikingarnas geografi och hur de geografiskt reste och varför
 • vikingarnas gudar och andra gestalter - asatron
 • hur vikingarna kom i kontakt med kristendomen och hur Sverige började kristnas
 • att visa på spår efter vikingatiden - namn, spår i naturen, runskrift m.m.

Genomförande

Vi kommer att läsa i textboken, diskutera, se på faktafilmer och skriva egna texter enskilt och i form av grupparbeten.

Bedömning

Dina kunskaper och förmågor kommer att bedömas genom det löpande arbetet i klassrummet, såväl muntligt som skriftligt. Genom att aktivt delta i alla aktiviteter visar du att du behärskar de områden vi arbetar med.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Vikingarna år 4

Behöver träna mera
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Historiska tidsperioder
Forntiden
 • Hi  E 6
Du kan berätta vilka olika tidsperioder som räknas in i den svenska forntiden med stöd av någon.
Du kan berätta vilka olika tidsperioder som räknas in i den svenska forntiden och känner till i vilken kronologisk ordning de olika tidsperioderna kom.
Du kan berätta vilka olika tidsperioder som räknas in i den svenska forntiden och känner till i vilken kronologisk ordning de olika tidsperioderna kom.
Resor
Känna till vikingarnas resor.
 • Hi  E 6
Du känner till att vikingarna reste ut i världen och vad de reste på.
Du känner till att vikingarna reste ut i världen, hur de reste och du kan redogöra för några platser dit vikingarna reste.
Du har kunskaper om hur och vart vikingarna reste, varför de reste och vad deras resor innebar för människorna i form av ex. handel, kulturutbyte.
Städer
Känna till städerna betydelse
 • Hi  E 6
Du känner till några viktiga städer under vikingatiden.
Du känner till några viktiga städer under vikingatiden och kan redogöra för deras betydelse.
Du känner till några viktiga städer under vikingatiden och kan redogöra för deras betydelse.
Leva och samhälle
Känna till hur man levde på vikingatiden och hur deras samhälle var uppbyggt.
 • Hi  E 6
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Du känner till att människors levnadsvillkor såg olika ut under vikingatiden. Du kan muntligt eller skriftligt berätta hur livet kunde se ut om du var kvinna, man eller barn.
Religion
Känna till asatron och de mest kända asagudarna och deras kännetecken.
 • Re  E 6
Du kan benämna någon av de mest kända asagudarna vi namn.
Du kan kortfattat redogöra fakta för asatron, samt känna till namnen och kännetecknen på några av de mest kända asagudarna.
Du kan redogöra fakta för asatron, samt känna till de mest kända asagudarna och deras kännetecken.
Spår från förr
Känna till vilka spår som finns kvar från vikingatiden.
 • Hi  E 6
Du kan ge exempel på någon vikingatida lämning.
Du kan berätta något om hur vikingar klädde sig, vad de åt och hur de bodde under vikingatiden samt berätta hur vi kan veta de sakerna.
Du kan berätta något om hur vikingar klädde sig, vad de åt och hur de bodde under vikingatiden samt berätta hur vi kan veta de sakerna. Du kan ge exempel på spår som finns kvar än idag efter vikingarna - i tex namn eller i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: