Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 6

Skapad 2019-01-27 16:04 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 6 Engelska
Detta är en generell planering för engelska för åk 6. Det finns separata matriser till de olika förmågorna.

Innehåll

I arbetet utvecklar du din kunskap om

 • att förstå och tolka innehållet i talad engelska och olika slags texter. 
 • att samtala och presentera på engelska.
 • att skriva olika typer av texter.
 • att formulera dig och kommunicera i tal och skrift
 • att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
 • att delta i samtal, framföra åsikter, lyssna samt ställa frågor.
 • att ge och ta respons från lärare och kamrater
 • Språkets struktur - grammatik, stavning och meningsbygnad
 • plocka ut information från olika typer av källor samt sammanställa informationen.
 • att reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor oh kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Så här kommer vi att arbeta

 • öva på uttal genom att bl. a. svansläsa, använda de digitala hjälpmedlen som finns på datorn som kan läsa upp texter/ord och lyssna på hela texter.
 • enskild/parläsning i läroböcker ( Champ) med tillhörande arbetsuppgifter.
 • skriva olika texter
 • du får träna stavning av ord och uttryck ( via länkar i Eng klassrummet och genom att skriva ner och träna på alla nya ord i din lilla ordbok).
 • genomgångar av specifik grammatik
 • när du skriver övar du på grammatik, meningsbyggnad och stavning.
 • Vi skriver både för hand och på dator. När vi skriver på datorn tar vi hjälp av AppWriter och stavningshjälp.
 • samtalet övas genom att prata, lyssna, ställa frågor i givna uppgifter samt ta ställning i olika elevnära frågor. Samtalen kommer ibland att spelas in.
 • kamratrespons och självutvärdering ( t ex att lyssna på inspelade samtal där du medverkar)
 • plocka ut fakta från böcker och internetsidor och sammanställa fakta till texter eller presentationer.
 • kritiskt granska den fakta som finns i böcker och på internetsidor innan den används till texter och presentationer.. Genom att  t ex titta på innehåll, avsändare, syfte  och hur gammal boken/sidan är samt värdera om språket är lätt eller svårt att förstå.
 • vi jobbar med arbetsuppgifter i "Tummen upp" samt andra arbetsuppgifter som finns tillgängliga på olika engelska pedagogiska sidor.
 • träna på strategier för hörförståelse och läsförståelseövningar
 • vi pratar om och tittar på filmer om olika företeelser ( t ex högtider och traditioner) i områden där engelska används.
 • lyssna på engelska nyheter och samtala om dem.
 • sjunga engelska sånger
 • titta på engelska filmklipp.
 • lyssna på engelska ljudfiler.

Så här visar du dina förmågor och kunskaper

Du visar dina kunskaper genom att göra de arbetsuppgifter vi arbetar med ,vid bedömningsuppgifter i läsförståelse och hörförståelse, avslutande skrivuppgifter och olika samtals- och presentationsuppgifter.

Bedömning kommer att göras under terminens gång samt när du gör nationella prov.

Nationella prov ( 8/4 och 10/4): Den här  terminen kommer din förmåga att skriva en text samt din läsförståelse och hörförståelse att testas.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: