Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg PP Reklam om minoritetsspråk

Skapad 2019-01-27 16:35 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Det här är en kortare planering där det gäller att visa att man känner till minoritetsspråken och där man gör det genom att göra en reklamfilm för någon av dem. Då visar man att man behärskar till exempel målgruppsanpassning.
Grundskola 7 – 9 Svenska
Trött på att bara prata svenska jämt? Gör som många före dig, och gå över till ett av våra coola skyddade minoritetsspråk. Fler rättigheter och riktigt spännande historia; byt du också, redan idag!

Innehåll

Mål

Tanken är inom området att ni ska bekanta er med ett av våra minoritetsspråk. När ni har gjort det ska ni göra en reklamfilm för språket och använda er av vanliga reklamfilmstricks. Ni ska försöka övertala en av er vald målgrupp att byta språk. Därefter ska ni också visa att ni behärskar en annan typ av språkdräkt. Ni ska skriva en kort sakprosatext där ni jämför hur ert minoritetsspråk blivit behandlat jämfört med ett annat minoritetsspråk i världen. Vi avslutar med några reflektionsfrågor om språk och identitet. 

Arbetets innehåll

Ni ska använda er av det innehåll ni hittar om ett minoritetsspråk och sedan klä den information ni får fram om språket som en reklamfilm, med allt vad det innebär av värdeladdade ord och dramaturgi. Försök få med mycket information, och förpacka den på ett säljande sätt! Sedan ska ni också visa att ni behärskar sakprosagenren. 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar med området fram till strax innan sportlovet. Ni tittar på filmer om språken från UR och skriver sedan manus. Därefter filmar ni förslagsvis i I-movie, och gör er skriftliga presentation i dokument eller i Pages. 

Visa din kunskap - Bedömning

Ert deltagande i reklamfilmen kommer att bedömas, och ni kommer att göra en efterföljande reflektion om reklamspråk och mottagaranpassning, som också bedöms. Ert språk i sakprosagenren bedöms. 

Reflektion

 • Vad har du lärt dig om ett minoritetsspråk som du inte kände till sedan innan?
 • Varför finns det skyddade minoritetsspråk?
 • Hur tänkte ni när ni mottagaranpassade er film?
 • Hur valde ni mottagare?
 • Hur fördelar man arbetet i en sådan här uppgift?

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Sv  7-9
 • Kombinationer av olika texttyper till nya texter, till exempel informerande texter med inslag av argumentation.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  Sv  A 9
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.
  Sv  A 9

Matriser

Sv
Fg - Matris Kvalité på skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Struktur
Din text har en inledning, en huvuddel och en avslutning.
Din text har en inledning, en huvuddel och en avslutning, och innehållet i den påverkar de olika delarnas längd och inbördes förhållande.
Din text har en inledning som fångar läsaren, en huvuddel som utvecklar inledningen och en avslutning som avrundar och återknyter till inledningen.
Din text har en inledning som på ett genretypiskt sätt får din läsare att förstå anslaget och vad det ska handla om, en huvuddel som utvecklar inledningen och ger kött på benen och en avslutning som avrundar på ett för genren lämpligt sätt, genom att exempelvis sammanfatta eller låta läsaren tänka efter.
Ordval
Ditt ordval gör din text begriplig.
Ditt ordval gör din text förståelig och passar uppgiftens karaktär.
Ditt ordval gör din text lättförståelig, passar uppgiftens karaktär och får dina läsare att ibland tänka i nya banor.
Ditt ordval gör din text tydlig, njutbar och tänkvärd.
Menings- och styckebyggnad
Du sätter punkt och stor bokstav och det märks att du ibland delar upp texten i stycken för att underlätta för dina läsare.
Du använder olika skiljetecken såsom punkt, frågetecken, utropstecken och kommatecken på ett relativt korrekt sätt. Du delar upp texten i stycken efter dess innehåll.
Du använder olika skiljetecken på ett i huvudsak korrekt sätt och förmår att variera meningarnas uppbyggnad och längd på ett sätt som underlättar läsningen. Du använder styckena för att visa att det händer något nytt och för att göra texten tydligare.
Du använder olika skiljetecken på ett medvetet sätt för att skapa en god läsrytm och ge en egen karaktär till texten. Din styckeindelning är medveten och bidrar också den till att göra textens innehåll och karaktär tydligare för dina läsare.

Sv
Fg - kvalité på reklamfilm

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Kvalité på reklamfilm
Ni har gjort en tolkning som innehåller olika estetiska uttryck tex bilder, tal och musik och delarna samspelar något. Filmen är informativ.
Ni har gjort en tolkning där de olika delarna, och de olika uttrycken, gör det du vill säga mer levande. Ert minoritetsspråk presenteras från olika perspektiv.
Ni har gjort en tolkning med flera olika estetiska uttryck och man kan se att de olika uttrycken berikar synen på det språk ni beskriver. Filmen är informativ samtidigt som den får en intresserad av att lära sig det nya språket.
Ni har gjort en tolkning med flera olika estetiska uttryck och de olika uttrycken berikar och förnyar synen på språket. Reklamfilmen känns samtida, informativ och framställer det som lockande att lära sig ert minoritetsspråk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: