Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Guldgruvan kapitel 4

Skapad 2019-01-27 19:11 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola 3 Matematik
Du kommer få lära dig mer om positionssystemet och olika talsorter, enheten ton och enklare benämnda tal. Du kommer också få träna på att avbilda figurer samt träna mer huvudräkning i subtraktion och addition utan 10-talsövergång.

Innehåll

Arbetsområde:

 • förstå och språkligt använda begrepp som kapitlet behandlar
 • positionssystemet
 • talsortsberäkning med tresiffriga tal
 • växla pengar
 • enheten ton
 • förstå och lösa enkla benämnda tal med adekvat tankemönster och räknesätt
 • avbilda figurer

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- ha koll på positionssystemet och talsorterna ental, tiotal, hundratal och tusental.

- kunna göra om från kg till ton och tvärt om.

- räkna addition och subtraktion utan tiotalsövergångar (ex 543-432 och 123+234).

- se hur mycket pengar som finns i en påse.

- avbilda en figurer i ett rutmönster.

- räkna ut enklare benämnda uppgifter

 

Begrepp:

- tusenlapp

- hundralapp

- tia

- femtioöring

- huvudräkning

- ett ton

- utvecklad form

- talsorter

- tung-tyngre-tyngs, lätt-lättare-lättast, stor-större-störst, liten-mindre-minst

 

Bedömning:

Din kunskaper och förmågor kommer bedömas genom 

- skriftlig diagnos

- muntligt enskilt och i grupp

Undervisning:

Du kommer att få arbeta enskilt och tillsammans med en kompis med olika typer av uppgifter då du får t.ex. prata om, använda laborativt material, konkret material (talblock, centikuber), tekniska hjälpmedel (miniräknaren), spela matematikspel, rita, förklara och skriva. Klassen kommer att ha olika typer av genomgångar och diskussioner. Läromedlet vi använder är Mattedetektiverna 3A, Liber. 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: