Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Natur och samhälle

Skapad 2019-01-27 19:16 i Ingaredsskolan Alingsås
.
Grundskola 4 Biologi
I detta arbetsområde kommer du att få lära dig om näringskedjor i naturen, olika sätt för djuren att överleva vintern, namnen på ett par svenska djur och växter m.m. Du kommer också att få fundera över hur vi människor är beroende av och påverkar naturen. Vi kommer att jobba med detta fram till sportlovet.

Innehåll

Arbetsområde:

Under de första veckorna på terminen kommer vi att lära oss viktiga begrepp inom ämnet biologi. Med hjälp av dessa begrepp kommer vi att lära oss om näringskedjor och kretslopp i naturen, hur djuren överlever vintern och namnen på ett antal växter och djur.

Konkreta mål:

Du ska  

 • kunna ge exempel på näringskedjor i naturen
 • kunna förklara de olika begreppen vi går igenom (se under rubriken "Begrepp")
 • kunna ge exempel på olika sätt för djuren att klara vintern 
 • känna igen och namnge ett antal svenska djurarter
 • känna igen och namnge ett antal svenska växtarter
 • ge exempel på hur människan är beroende av naturen
 • kunna diskutera hur människans beroende av naturen påverkar naturen

Du ska skriva svara på frågor och skriva faktatexter om de olika naturtyperna. Du ska göra en muntlig redovisning om någon utav naturtyperna där människans beroende och påverkan av naturen problematiseras.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • ge exempel på olika näringskedjor i naturen
 • förklara de olika begrepp vi tränar på (se under rubriken "Begrepp")
 • förklara hur ett antal djur i Sverige gör för att klara vintern
 • känna igen och namnge ett antal djurarter som lever i Sverige
 • känna igen och namnge ett antal växtarter som lever i Sverige
 • göra kopplingar mellan människans beroende av naturen och ekologiska samband

Undervisning:

Vi kommer att titta på filmer och använda oss utav läroboken "Biologi Naturen", ha genomgångar där vi lyfter aktuella ord och begrepp. Vi kommer att arbeta med olika arbetsblad och skriva förklaringar till de olika begreppen.

Begrepp:

Ekosystem, ekologi, näringskedja, producent, konsument, toppkonsument, nedbrytare, biologisk mångfald, art, fridlyst, utrotningshotad, gå i ide 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Natur och samhälle

Näringskedja
Du kan ge exempel på någon näringskedja från naturen. Du använder dig också av begrepp som producent, konsument och toppkonsument.
Du kan ge exempel på näringskedjor där förutsättningarna varierar, t.ex. näringskedja från skogen på sommaren/vintern, näringskedja från sjön o.s.v. Du använder dig också av begrepp som producent, konsument och toppkonsument.
Begrepp
Du kan göra enkla förklaringar till de olika begreppen: ekosystem, ekologi, näringskedja, producent, konsument, toppkonsument, nedbrytare, biologisk mångfald, art, fridlyst, utrotningshotad och "gå i ide".
Du kan göra utvecklade förklaringar till de olika begreppen: ekosystem, ekologi, näringskedja, producent, konsument, toppkonsument, nedbrytare, biologisk mångfald, art, fridlyst, utrotningshotad och "gå i ide".
Djur på vintern
Du kan ge enkla förklaringar på några olika sätt för djuren att klara vintern.
Du kan ge utvecklade förklaringar på några olika sätt för djuren att klara vintern.
Artkunskap-djur
Du kan namnge några olika djur då du ser dem på bild.
Artkunskap-växter
Du kan namnge några olika växter då du ser dem på bild.
Människan och naturen
Du ger enkla förklaringar till hur människans beroende av naturen påverkar naturen.
Du ger utvecklade förklaringar till hur människans beroende av naturen påverkar naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: