Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i bråkform

Skapad 2019-01-27 19:19 i Maltesholmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Vi arbetar med bråk! Vi lär oss vad bråk är och hur de ser ut, vi adderar och subtraherar bråk både i blandad form och i bråkform.

Innehåll

Bedömning
Du kommer få visa vad du lärt dig genom:

 • delta i diskussioner med både lärare och elever.
 • förklara de begrepp vi arbetat med.
 • arbeta både enskilt och i mindre grupper.
 • prov

 

Matematiska begrepp
Dessa begrepp ska du kunna förstå, sätta in i sammanhang och förklara:

bråkform, blanda form, hälften, halvor, tredjedelar, fjärdedelar, femtedelar, sjättedelar, sjundedelar, mer än, mindre än, lika mycket som, < , >, =, 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Tal i bråkform

Uppnår målen
Behöver träna mer
Du kan rita enkla bråk.
Du kan skriva enkla bråk.
Du kan addera enkla bråk.
Du kan subtrahera enkla bråk.
Du kan placera ut enkla bråk längs med en tallinje.
Du kan storleksordna enklare bråk.
Du kan räkna ut antal av en viss mängd, t.ex. 1/3 av 12.
Du kan läsa och förstå textuppgifter.
Du kan med uttryck/uträkningar/bilder visa hur du tänker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: