Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid åk 3

Skapad 2019-01-27 19:30 i Nåntunaskolan Uppsala
Du ska få utveckla dina kunskaper kring både den analoga och digitala klockan. Du ska även utveckla dina strategier kring tidsskillnader. Du kommer att få ta reda på saker kring din vardag, om hur lång tid saker tar och vid vilka tidpunkter du gör saker.
Grundskola 3 Matematik
Att kunna klockan är en mycket viktig kunskap. Att kunna klockan hjälper dig i vardagen med att exempelvis kunna planera din tid på ett bra sätt. Hur upplever du tid? Hur kan man tänka och vilka redskap använder vi oss av för att beräkna tid.

Innehåll

Genomförande

Du kommer att få öva enskilt, i par och i helklass. Du kommer att öva med övningsklocka, nomp, matteboken och genom andra uppgifter, både muntliga och skriftliga.

 

Mål

Du ska visa att du kan:

 • läsa av en analog och/ eller digital klocka 
 • räkna ut hur lång tid det är mellan två olika klockslag
 • uppskatta hur lång tid olika saker tar att göra, t.ex. att äta frukost, att ta dig till skolan, att ha en mattelektion etc.
 • begreppen år, skottår, månad, kvartal, dygn, dag, natt, timme, kvart, minut och sekund. 
 • kunna skriva datum på ett eller flera olika sätt.

 

Du kommer att få visa dina kunskaper i olika diagnoser och muntligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3

Matriser

Ma
Tid

På väg mot godtagbara kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Analoga klockan
Förmågan att mäta tid.
Du kan läsa av en del av den analoga klockan men behöver träna vidare för att bli säkrare.
Du kan läsa av hela analoga klockan.
Du kan med stor säkerhet läsa av den analoga klockan.
Digitala klockan
Förmågan att mäta tid.
Du kan med stöd läsa av och tolka digitala klockor.
Du vet hur man läser av digitala klockor och kan säga samma klockslag i analog form.
Du kan med säkerhet och utan att fundera läsa av digitala klockor.
Tidsberäkning
Du kan med stöd räkna ut hur lång tid det är mellan två händelser.
Du kan räkna ut hur lång tid det är mellan två händelser.
Du kan på ett säkert sätt räkna ut hur lång tid det är mellan två händelser med analog eller/och digital klocka.
Tidsuppskattning
Du kan med lite stöd uppskatta hur lång tid en aktivitet varar.
Du kan uppskatta hur lång tid en aktivitet varar.
Tidsbegreppen
Förmågan att förstå och använda tidsbegreppen.
Du är osäker på begreppen.
Du kan alla begreppen.
Skriva datum
Du skriver datum med stöd och är osäker på vilket nummer månaderna har.
Du kan skriva datum och klura ut vilket nummer månaderna har.
Du kan skriva datum på två olika sätt och är säker på månadernas nummer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: