Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen vt - 19

Skapad 2019-01-27 19:45 i Ladugårdsmarken Lunds för- och grundskolor
Beskrivning av arbetssätt mål och bedömning i temat "kroppen".
Grundskola 2 NO (år 1-3) Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med tema "kroppen". Vad händer i kroppen? Varför bankar hjärtat hårt när jag sprungit fort? Är verkligen huden vårt största organ? Vad är egentligen ett organ? Ofta har vi många frågor kring kroppen, hur den fungerar och varför den fungerar som den gör. I tema kroppen försöker vi hitta svar på våra frågor.

Innehåll

Till eleverna

Målet med arbetet är att:
 

 • du ska känna till de viktigaste kroppsdelarna
 • du ska kunna berätta om olika kroppsdelars funktioner
 • du ska känna till och kunna prata om våra sinnen
 • du ska kunna diskutera vad kroppen behöver för att må bra

 Under arbetets gång kommer vi att:


 • titta på bitar ur filmserier om kroppen -Kött på benen, Doktor Karins stetoskop samt bitar av Uppdrag kroppen
 • läsa faktatexter om kroppen
 • skriva enkla faktatexter om kroppen
 • göra bilder, enskilt och i grupp
 • diskutera 
 • göra fysiska övningar
 • göra olika experiment och dokumentera dessa
 • skriva enkla hypoteser
 •  
 • Du kommer redovisa ditt arbete genom att:
 • diskutera med klasskamrater
 • delta i arbete med axelkompis eller med teamet
 • delta i enskilt arbete
 • delta i experiment
 • dokumentera experimenten 
 • bildframställning

 

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva några kroppsdelar och hur dessa fungerar
 • berätta om våra sinnen
 • delta i - och dokumentera - experiment  
 • delta i diskussioner i ämnet, tala och lyssna

 

Kopplingar till Lgr 11 och till kursplaner i ämnet / ämnena

Kunskapskrav i årskurs 3

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
  NO  1-3
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
  NO  1-3
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: