Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 7 DJUR

Skapad 2019-01-27 20:11 i Gemensamt Söderhamns grundskolor Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Biologi
Djur finns överallt. I havens djup, i luften, i regnskogen på andra sidan jorden och på marken utanför skolan - överallt myllrar det av liv. En del djur är stora, medan andra är pyttesmå och svåra att få syn på. När du tar ett enda steg i naturen kliver du på ungefär hundra tusen småkryp. Den biologiska mångfalden är enorm.

Innehåll

INNEHÅLL:

Vi kommer att arbeta med djurens liv och ni kommer att få diskutera, rita och lära er vilka djur som ingår i ryggradsdjurens- och de ryggradslösa djurens grupp. Ni kommer att få arbeta med olika begrepp inom området där även fotosyntesen och förbränningen ingår. Ni kommer att få resonera i grupp runt hur insekter kan vara både till nytta och till skada samt en gruppdiskussion runt perspektivet Vargen där ni redovisar era tankar skriftligt och muntligt. Vi avslutar med finalen som är en enskild uppgift runt djurens liv.

ARBETSGÅNG:

  • PowerPoint: "Djuren"
  • Filmer - www.studi.se: "Djurens taxonomi" samt DVD:n "Livets resa - Att leva tillsammans"
  • Begreppsförklaringar - Enskild uppgift runt olika begrepp (görs i SharePoint Bi7D)
  • EPA: Insekter kan vara både skadliga och nyttiga - förklara varför!
  • Perspektiv: "Vargdebatt"
  • Finalen

BEDÖMNING:

  • Begreppen - skriftligt resonemang
  • EPA, insekter - gruppdiskussion
  • Perspektivet "Vargdebatt" - skriftligt gruppdiskussion
  • Finalen - enskild uppgift där du letar fakta ur naturvetenskaplig text och redogör frågeställningarna med motiveringar och resonemang

Matriser

Bi
Djurens liv

E
C
A
Samtala och diskutera
PERSPEKTIV EPA
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör arbetsområdet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör arbetsområdet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör arbetsområdet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
PERSPEKTIV EPA
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer du frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information
BEGEPPEN FINALEN EPA
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information & anpassa framställning
BEGREPPEN FINALEN EPA
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Dokumentera undersökningar
KARTA ÖVER DJURENS TVÅ GRUPPER BEGREPPEN FINALEN
Du gör enkla dokumentationer.
Du gör utvecklade dokumentationer.
Du gör välutvecklade dokumentationer.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
BEGREPPEN FINALEN
Du har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: