Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik- Hållfast konstruktion

Skapad 2019-01-27 21:56 i Ekenäs skolan Stenungsund
Utifrån tankekartan kring Teknik ser vi till tekniska uppfinningars uppkomst och tillkomst; behov-funktion-konstruktion/design-produktion-marknadsföring.
Grundskola 5 Teknik
Vi fördjupar oss i hållfasta och stabila konstruktioner och vi bygger olika slags broar.

Innehåll

Mål

Målet är att du ska: 

Kunna beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. 

Kunna genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller

Under arbetsprocessen bidra till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt

Göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord

Arbetssätt

Vi tittar på vanliga material och deras egenskaper samt hur de används i hållfasta och stabila konstruktioner ex. hus och broar.

Vi kommer att arbeta praktiskt med att bygga hållfasta och stabila konstruktioner. 

Vi kommer även att använda olika litteratur, diskutera och titta på film. 

Bedömning:

 Du kommer att bedömas efter hur väl du...

Kan beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används. 

Kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska modeller. 

Kan formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt, under din arbetsprocess.

Kan dokumentera arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är synliggjord. 

Du visar att du når målen genom att: 

Kunna ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner, hur de är uppbyggda och vilka material som används. 

Ha arbetat fram en hållbar bro.

 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: