Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 7, bråk

Skapad 2019-01-27 22:03 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 7 Matematik
Vilken tårta skulle du välja att äta upp, den som har två tredjedelar eller den som har två fjärdedelar kvar? Motivera varför!

Innehåll

Tid: v.3-7

Viktiga begrepp att känna till: bråk, täljare, nämnare, andel, bråkform, blandad form, förkorta, förlänga, decimalform

 

Du ska kunna:

 • Vad ett bråk är (skrivs 2/5 , där andelen är täljaren och antalet delar det hela är indelat i är nämnaren)
 • Vad en andel är (i en korg finns 5 frukter, två frukter är päron, andelen päron är då 2)
 • Att skriva ett tal i bråkform och i blandad form (blandad form , betyder att bråket är större än 1)
 • Att beräkna delen av det hela
 • Att jämföra bråk (storleksordna bråk, kom ihåg referenspunkterna 0; 0,5 och 1)
 • Växla mellan bråkform och decimalform ( en tiondel= 1/10 = 0,1 , två femtedelar = 2/5 = 0.4)
 • Att förlänga bråk (Två bråk får samma nämnare genom att man multiplicerar)
 • Förkorta bråk (Två bråk får samma nämnare genom att man dividerar)
 • Att addera och subtrahera bråk (kom ihåg! Alla bråk måste ha samma nämnare)
 • Att uttrycka andelar i bråkform

 

Bedömning: Bedömning sker kontinuerligt under arbetsområdet när vi arbetar muntligt.

Arbetsområdet avslutas med ett prov tisdagen den 12/2.

 

Veckoplanering/arbetsuppgifter läggs ut på lärbloggen
Titta igenom de gröna eller blåa sidorna innan du sätter igång, är det uppgifter på din nivå? Funder på vad du kommer ihåg från årskurs 6.

På Nomp läggs uppdrag ut, där du får möjlighet att träna på begrepp samt mängdträna.

 

Uppgifter

 • Ma - måndagen den 28 jan

 • Ma- hemstudieuppgift måndagen den 4 feb

Matriser

Ma
Allmän matris matematik

betygsgrund saknas
Eleven har ej visat muntligt eller skriftligt att förmågan eller att aktuellt begrepp är befäst.
E
C
A
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
.
..
..:
Problemlösning
Kvaliteten på de strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
.
..
...
Resonemang
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang
.
..
...
Metod
I vilken grad eleven behärksar olika matematiska metoder.
.
..
...
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttryck (språk och representation)
.
..
...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: