Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri åk 9

Skapad 2019-01-27 22:53 i Stordammens skola Uppsala
Geometri - Kap. 3 - Matematik Direkt 9
Grundskola 9 Matematik
Vi går från geometriska till rymdgeometriska figurer d.v.s. från rektanglar till rätblock, från kvadrater till kuber, från cirklar till cylindrar och många fler figurer. Vi lär oss konstruera och rita geometriska figurer.

Innehåll

Tid:

v.3-7 

ORD ATT KUNNA:
Grön kurs: platonsk kropp (sid. 73), rymdgeometrisk kropp, basyta, sidoyta, prisma, rätblock, kub, cylinder, kon, pyramid, klot, hörn, kant, kubikmeter, liter, månghörning, begränsningsyta, längdskala, areaskala, volymskala, likformighet.

I röd kurs finns fördjupning med Pytagoras sats (repetition från årskurs 8) och mer beräkningar med klot.

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet skall du kunna:

 • använda dig av formelsamlingen för årskurs 9
 • förstå vad volym är för något
 • ge namn på och känna igen olika rymdgeometriska kroppar t.ex. rätblock, kub, cylinder, prisma, klot, kon och pyramid
 • använda olika enheter för volym ( litersystemet och metersystemet  1 liter = 1 kubikdecimeter)
  • obs! Att kunna växla mellan olika enheter och olika enhetssystem krävs inuti textuppgifterna, se till exempel uppgift 28 på sidan 80 och uppgift 21 på sidan 93.
 • beräkna volymen för rätblock, cylinder, prisma, kon och pyramid (du får använda formelblad)
 • beräkningar med skala (längd, area och volym)
 • beräkningar med likformighet

 

Arbetsuppgifter/genomgångar:

Läggs ut i lärloggen och på nomp

Prov:

Onsdagen den 13 februari

Uppgifter

 • Ma- 9B hemstudieuppgift 4 feb bok Matte direkt

 • Ma- hemstudieuppgift 9B må 4 feb, arbetsblad

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Allmän matris matematik

betygsgrund saknas
Eleven har ej visat muntligt eller skriftligt att förmågan eller att aktuellt begrepp är befäst.
E
C
A
Begrepp
I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
.
..
..:
Problemlösning
Kvaliteten på de strategier som eleven använder. Hur väl eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
.
..
...
Resonemang
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang
.
..
...
Metod
I vilken grad eleven behärksar olika matematiska metoder.
.
..
...
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisning. Hur väl eleven använder matematiska uttryck (språk och representation)
.
..
...
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: