Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet år 6, vt 2019

Skapad 2019-01-27 23:45 i Esperedsskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik
Under temat kommer du att lära dig att avgöra vilken chans eller risk det är för olika vardagliga händelser. Det kan t ex handla om hur stor chans du har att vinna i olika spel.

Innehåll

Förkunskaper:

 • Bråk, procent och decimaltal
 • Division

Du ska kunna:

 • bedöma sannolikhet i vardagen, chans och risk i spel
 • göra enkla beräkningar av sannolikhet
 • använda olika metoder för att beräkna sannolikhet, t ex träddiagram eller tabell.
 • samtala och resonera om olika val utifrån chans och risk

Arbetssätt:

 • Spela spel
 • Diskussioner kring chans och risk i olika spel
 • Problemlösning enligt EPA-metoden
 • Göra praktiska test där vi testar hur stor chansen är för olika resultat
 • Träna på att räkna ut sannolikheten

Bedömning:

 • Kunskaper du visar under lektionstid i diskussioner och praktiska övningar
 • Diagnoser eller exitnotes

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Sannolikhet år 6, vt 2019

E
C
A
Kombinatorik
Jag kan använda metoder som tabeller, träddiagram eller bilder för att räkna ut möjliga kombinationer.
 • Ma  4-6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag kan med NÅGON metod visa och räkna ut hur många kombinationer som är möjliga i NÅGRA enkla vardagliga situationer. Ex: Räkna ut på hur många olika sätt man kan klä sig om man har 3 olika tröjor och två byxor.
Jag kan med NÅGON metod visa och räkna ut hur många kombinationer som är möjliga i FLERA OLIKA enkla vardagliga situationer. Ex: Räkna ut på hur många olika sätt man kan klä sig om man har 3 olika tröjor och två byxor, kombinationer av olika glasskulor, olika låskombinationer mm
Jag kan med FLERA metoder visa och räkna ut hur många kombinationer som är möjliga i FLERA OLIKA enkla vardagliga situationer. Ex: Räkna ut på hur många olika sätt man kan klä sig om man har 3 olika tröjor och två byxor, kombinationer av olika glasskulor, olika låskombinationer mm
Göra enkla undersökningar
 • Ma  4-6
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag kan göra enkla slumpförsök och föra ett ENKELT resonemang kring resultatet genom att ställa frågor eller ge förslag på orsaker till resultatet.
Jag kan göra enkla slumpförsök och föra ett UTVECKLAT resonemang kring resultatet genom att jämföra olika resultat och ge förslag på orsaker.
Jag kan göra enkla slumpförsök och föra ett VÄLUTVECKLAT resonemang kring resultatet genom att förklara resultaten.
Beräkna sannolikhet
 • Ma  E 6
 • Ma  C 6
 • Ma  A 6
Jag kan räkna ut hur stor chans det är för olika enkla händelser. Ex: Jag kan räkna ut hur stor chans det är att dra en röd kula ur en påse med 1 röd, 1 blå, 1 gul och en grön kula.
Jag kan räkna ut hur stor chans det är att vinna i olika enkla spel. Ex: Jag kan räkna ut hur stor chans det är att dra ett ess ur en kortlek.
Jag kan räkna ut hur stor chans det är att vinna i olika enkla spel. Jag är säker och klarar att lösa detta i många olika situationer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: