Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Språk Vt 19 Dungen

Skapad 2019-01-28 07:52 i Skogsgläntans förskola Hudiksvall
Förskola
Utifrån sagan Alla får åka med jobbar vi just nu med språk i olika uttrycksformer.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Språk, Alla får åka med 

Tidsperiod: Vt 19 

Förskolans namn: Skogsgläntans förskola 

Grupp: Dungen 

Barnens ålder: 1-2

År och datum: 2019 01-2019 02 

 

Vilket innehåll ska behandlas?

Språk, estetiska uttrycksformer, 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-
Arbetslaget ska ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

-Lärandet ska baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra. Barnen ska få stimulans och vägledning av vuxna för att genom egen aktivitet öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter.

Detta förhållningssätt förutsätter att olika språk- och kunskapsformer och olika sätt att lära balanseras och bildar en helhet. 
Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

Genom att erbjuda språk i olika uttrycksformer. Så som böcker, sagopåse, sagolåda, epson, måla känslor.  Sagopåse med alla får åka med som barnen kan ta hem och berätta sagan hemma, detta är också ett sätt att skapa vårdnadshavare delaktiga. Genom pedagogisk dokumentation reflekterar vi över barnens behov och erfarenheter av att språka. Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-Genom pedagogisk dokumentation, film, synlig dokumentation för barnen som vi tillsammans kan reflektera kring, Planeringen upprättad av:

Pedagogerna på Dungen 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: