Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering språk stubben

Skapad 2019-01-28 08:36 i I Ur och Skur förskola Hudiksvall
Förskola
Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Språk 

Tidsperiod: 28 jan 2019 - slutet av feb 19.

'

Förskolans namn: I ur och skur 

Grupp: stubben

Barnens ålder: 1,5-2,5 år

År och datum:: 2019.01.28

 

Vilket innehåll ska behandlas?
-

Vi arbetar med Babblarna, Babba som står för språk. Väva in Gagga (flerspråkighet) och göra en saga med rimord, begrepp från Tras, (morot, matta, mamma, näsa, bord) Vi arbetar med målet " nyanserat talspråk, ordförådd punkt 4 sid 10.

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-
Vi kommer fokusera oss på målet "utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra. 


Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Nyanserat språk genom att leka med ord tillsammans i en saga. 


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-
Vi förbereder en saga tillsammans med babba och gagga och alla ord. 
Vi delar in barnen i grupper, ca 5 st i varje grupp. Pedagogen är ansvarig för sin grupp. 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
-
 genom spaltdok, 1,2, 3. pedagogisk dokumentation, föräldrabrev, unikum.


Planeringen upprättad av:

 

Stina, Carina, Therese 28 jan 19

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: