Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö 8B Det långa 1800-talet

Skapad 2019-01-28 08:39 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Historia
Under 1800-talet startade många omvälvande processer som kom att förändra Sverige. Landet genomgick en industrialisering, en ökad inflyttning till städerna från landsbygden, 20 % av svenskarna valde att flytta från landet, att emigrera, jordbruksmarken skiftades. Samtidigt som detta växer de olika folkrörelserna, väckelserörelsen, arbetarrörelsen och nykterhetsrörelsen. Nya ideologier gör sitt intåg och demokratiutvecklingen går framåt. Europeiska länder koloniserar Asien och Afrika och nu föds nationalismen och rasismen. Det långa 1800-talet börjar med slutet på Napoleonkrigen och slutar med utbrottet av första världskriget. På bilden ser du hur det såg ut på 1800-talet där Åsö nu ligger.

Innehåll

 

Arbetssätt

 

Vi kommer att ha en del lärarledda genomgångar där presentationen sedan läggs ut under Uppgifter på Unikum. Vi kommer att öva förmågor och färdigheter som t.ex. att göra jämförelser, se samband och resonera genom olika typer av uppgifter under lektionstid. Ni kommer att göra kortare inlämningsuppgifter under lektionstid samt att ni kommer att göra ett kortare grupparbete. Ni kommer även att skriva en uppsats under en lektion.

 

Bedömning

 

Dina kunskaper bedöms genom aktivt deltagande i olika arbetsuppgifter under lektionstid, genom inlämningsuppgifter samt genom en uppsatsskrivning. Du kommer även att få göra en muntlig redovisning som även den ingår i bedömningen.

 

Planering

 

Vecka

Onsdag (L)

Torsdag (L)

Torsdag (K)

Hemma

3

 

 

 

Repetera genomgången om stora händelser under 1800-talet. Läs avsnittet i Clio en gång till. Titta gärna på filmerna från SLI.

4

Film + Diskussion: Rasismens historia – Ödesdigra konsekvenser

Eget arbete: Läs och gör läsguide i Clio om kolonialism.

Pararbete: Resonera kring samband och händelseförlopp med hjälp av bilder

 

Pararbete: Resonera kring samband och händelseförlopp med hjälp av bilder

Repetera genomgång om kolonialism. Läs avsnittet i Clio en gång till. Läs på till läxförhöret.

5

Det koloniala arvet.

Läs och gör läsguide i Clio.

Arbetsuppgift: Clio Redemption song

 

Arbetsuppgift: Clio Redemption song

 

Läxförhör: Industriella revolutionen

 

Samtalsdag

Hemuppgift: Läs och gör läsguiden i Clio om Imperialism

Läs avsnitten i Clio en gång till.

6

Genomgång: Sveriges demokratisering

Arbete med Clio

Promenad till Mynttorget för att titta på utställningen ”Ja må den leva”.

Läxförhör: Kolonialism och imperialism

Läs avsnitten i Clio. Förbered en tankekarta över 1800-talet som du får ha på Uppsatsskrivningen.

7

Grupparbete: Folkrörelser

Grupparbete: Folkrörelser

Grupparbete: Folkrörelser

Förbered en tankekarta över 1800-talet som du får ha på Uppsatsskrivningen.

8

Uppsatsskrivning.

Tvärgruppsredovisning: Folkrörelser

Genomgång: Emigrationen

 

9

SPORTLOV

10

Genomgång: Emigrationen

Källövning: Amerikabrev

Källövning:

Amerikabrev

Skriv ett Amerikabrev.

 

11

Historiebruk

Historiebruk

Historiebruk

 

 

 

 

 

 

Material

 

 

 

Tilldelat material i Clio.

 

 

 

Frivilligt material (Siktar du på högre betyg kan det vara värt att kolla på)

 

 

 

Industriella revolutionen

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS14201 (Industriella revolutionen – Ett effektivare jordbruk)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS14202 (Industriella revolutionen – Maskiner och fabriker)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS14203 (Industriella revolutionen – Kapital och handel)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS14204 (Industriella revolutionen – Naturresurser)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS14205 (Industriella revolutionen – Transporter)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=EDUS14206 (Industriella revolutionen – Det nya industrisamhället)

 

 

 

Demokratiseringen

 

https://firademokratin.riksdagen.se/tidslinje/#1866 (Tidslinje)

 

https://firademokratin.riksdagen.se/tema/demokratins-genombrott/argumentationen-om-rostratten/#Rösträtt---ett-stående-inslag-i-riksdagen

 

https://firademokratin.riksdagen.se/ (Kort film om demokratins genombrott)

 

Blandade filmer om 1800-talet

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101060-01 (Jagets århundrade)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101060-03 (Kvinnans århundrade)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101060-04 (Uppfinningarnas århundrade)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101060-02 (Revolutionernas århundrade)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101060-05 (Emigrationens århundrade)

 

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101060-06 (Rasismens århundrade)

https://sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U101060-07 (Nöjenas århundrade)

Uppgifter

  • Genomgång stora förändringar under 1800-talet

  • Genomgång 1800-talet kolonialism

  • 1800-talet kolonialism

  • 1800-talet Sverige

Matriser

Hi
Matris Historia 1800-talet

Rubrik 1

E
C
C
Faktakunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Utvecklingslinjer
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Källor och källkritik
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiebruk
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Begrepp
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: