Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rödhaken: Barns inflytande & delaktighet Holken/Kobjer 2018/2019

Skapad 2019-01-28 08:44 i Holkens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
På förskolorna Holken och Kobjer ligger pedagogernas barnsyn till grund för de möjligheter som ges. Pedagogerna utgår ifrån och fångar upp barnens intressen och behov för att skapa en verksamhet som ägs av barnen. Verksamheten arbetar aktivt med att ge barnen utrymme och utmaning i de egna valen och med detta följer både rättigheter och skyldigheter. Barnens egna val respekteras i såväl de egna som i de styrda aktiviteterna. Pedagogerna lägger stort fokus på att utveckla barnens språk och olika metoder används för att barnen ska kunna göra sig hörda. Pedagogerna är medvetna och lyhörda på barnens uttryck för att fånga upp varje individ. Barnen uppmuntras att argumentera för att kunna påverka sin situation, men de ska också få en förståelse för när och varför den egna viljan inte alltid är genomförbar.

Innehåll

1. Planerade insatser - planerade aktiviteter utifrån prioriterade läroplansmål (Vad?)

Våra planerade insatser är att ha ett tydligt material och tydlig lek- och läromiljö, som underlättar för barnen att göra val, men som också uppmanar till samarbete.

Våra planerade insatser ligger också i att vi uppmuntrar barnen till att hjälpa till på avdelningen och ta ansvar för vår gemensamma miljö.
En annan av våra insatser är hjälpa barnen att förstå vi har vissa gemensamma normer, rutiner och beslut. När vi tar gemensamma beslut där majoritetens vilja som får gälla för alla.

En annan insats är att vi uppmuntrar till att den fria leken får fortgå ostört med så lite störning som möjligt.

Ytterligare en planerad insats är att vi förbereder samlingar där barnen får vara med och rösta. Vi pedagoger gör bildstöd för att förstärka och tydliggöra syftet och dom olika alternativen. Att välja utflyktsmål och planera inför önskematveckan är två exempel på samlingar där barnen får rösta och där vi använder bildstöd. 

2. Metodval - (t.ex. observationer, intervjuer, dokumentationer) - Hur får vi syn på de förväntande effekterna?

Observationer i leken och samtal med barnen.
Vi dokumenterar och följer upp, och reflekterar med barnen utifrån bilder.

3. Förväntade effekter - (syfte/kännetecken/målkriterier) formulera kännetecken som ni förväntar er att se som bevis på att utvecklingen går i rätt riktning.

Vi förväntar oss att barnen blir bättre på att samarbeta och följa gemensamma beslut. Vi uppmuntrar ju såklart barnens individuella vilja, men förväntar oss att de lär sig att man inte alltid kan bestämma själv.
Vi förväntar oss också att barnen blir duktigare på att företräda sina egna åsikter och vilja i samtal och i beslutsprocesser. 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: