Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gustav Vasa och Vasatiden

Skapad 2019-01-28 08:53 i Nyhamre skola F-6 Bollnäs
Gustav Vasa och Vasatiden
Grundskola 6 Historia Svenska
Vasatiden På 1500-talet blir Gustav Vasa kung i Sverige. Han tillhör en gammal adelssläkt från Uppland, Vasaätten. Innan Gustav Vasa blir kung kämpar han på Sturepartiets sida mot den danske kungen Kristian II, mer känd som Kristian Tyrann.

Innehåll

Vad ska jag kunna och känna till:

 • Vem Gustav Vasa var och vad han gjorde för Sverige
 • Kunna förklara begrepp som är kopplade till ämnesområdet
 • Känna till spår av Vasatiden som finns kvar idag
 • Källkritik

 

Så här kommer vi att arbeta med området:

 • Läsa i boken Historia Puls och söka information på internet.
 • Se på filmer 
 • Svara på frågor muntligt och skriftligt

 

Det här kommer jag att bedöma:

 • Dina kunskaper om vem Gustav Vasa var och vad han har haft för betydelse för Sverige.
 • Hur du använder dig av olika begrepp som är kopplade till området.
 • Om du kan visa på spår av Vasatiden som vi kan se än idag.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Sv
Historia årskurs 6

Matris historia åk 6

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Kunskaper
Du har baskunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om hur det var förr i tiden och om historiska händelser och personer.
Förklara och diskutera
Du kan visa och förklara spår av historia i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett enkelt sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historia i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett utvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Du kan visa och förklara spår av historia i den tid vi lever i. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt varför det finns likheter och skillnader i olika beskrivningar av tidsperioder, händelser och personer.
Begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett ganska bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda historiska begrepp på ett mycket bra sätt när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: