Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Aktivitetskort i språket

Skapad 2019-01-28 09:15 i Knyttebo Dibber Sverige AB
Här skriver du en kort beskrivning av planeringen som syns under TITEL i skolbanken
Förskola
Aktivitetskorten kan användas som en del i den planerade verksamheten med ett genomtänkt språk innehåll. De kan också användas till spontana aktiviteter, där vi kan rycka ett kort och göra en aktivitet, och veta att det vi gör har ett mål som är förankrat i läroplanen.

Innehåll

MÅL

Vi vill ge barnen större språk medvetenhet i de olika områden inom språket, språklig medvetenhet, lyssna, tala, berätta, skriftspråket, symboler, ordförråd. 

AKTIVITETER

Vi utgår ifrån  ett material "aktivitetskort språk i förskolan ". I materialet finns 50 språkaktiviteter kopplade till förskolans läroplan, aktiviteten som ska genomföras i barngruppen och mål, metoder och tydliga instruktioner för pedagogen. Ett material som är lätt att följa eftersom instruktionerna står på varje kort. 

DOKUMENTATION

Genom att använda oss av mobil, I-pad kan vi dokumentera i Unikum i vår blogg men också personliga lärloggar. 

Uppföljning

Kontinuerlig uppföljning sker tillsammans med barn på samlingarna, där kan vi reflektera och analysera tillsammans. Vi dokumentera samtalen för att kunna utvärdera hela terminens alla aktiviteter i det språket området. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: