Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fördjupningsarbete - kroppen!

Skapad 2019-01-28 10:52 i Nyvångskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska Kemi Fysik Biologi Svenska som andraspråk
Nu blir det ett samarbete mellan no och svenska där du får jobba mot de kunskapskrav som finns inom både no-ämnena och svenskan. Vi har under hela hösten arbetat intensivt med hela vår kropp i biologin. Nu får du möjlighet att under två veckor fördjupa dig inom valfritt ämne som du kan koppla till biologin och kroppen. Detta ska sedan redovisas både skriftligt och muntligt som en muntlig framställning.

Innehåll

Innehåll:

Du ska ha ett tydligt syfte och innehåll i ditt arbete. (Se instruktion)

Ditt arbete ska redovisas skriftligt som en faktatext och muntligt som en redogörelse.

Du ska utgå från de mallar/matriser kring att skriva faktatext och muntlig redogörelse som vi använder oss av. (Finns på classroom).

De filmer som ger dig information och tips kring hur du ska skriva faktatext och källförteckning.

Bedömning:

Du kommer att få en bedömning på:

* Din faktatext 

* Din muntliga redovisning.

 

Uppgifter

  • Instruktion till fördjupningsarbetet om kroppen.

Matriser

Fy Sv Bi Ke SvA
Fördjupningsarbete - kroppen

Svenska/biologi/fysik/kemi

Behöver utvecklas
E
C
A

Faktatext (svenska, biologi, fysik, kemi)

Behöver utvecklas
E
C
A
LÄSA
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. - Du kan läsa texterna i vår lärobok och förstår innehållet.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt. - Du kan läsa vår lärobok, använda andra faktatexter så som Ne, 1177.se och förstår innehållet.
Du kan läsa enkla faktatexter lämpliga för åldern med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. - Du kan läsa vår lärobok, använda andra faktatexter så som Ne.se, 1177.se och även använda fakta från andra medier så som artiklar och film.
SKRIVA
Innehåll och struktur
Du kan skriva fakattexter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation. - Du använder dig lite grann av rubriker så att din text är lätt att följa. - Dina meningar börjar ibland olika men ofta likadant.
Du kan skriva faktatexter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation. - Du har rubriker och till viss del underrubriker. - Du använder dig av bilder för att stärka din text. - Dina meningar börjar oftast på olika sätt.
Du kan skriva faktatexter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation. - Din text är lätt att följa med rubriker och underrubriker. - Du använder dig av ingress och styckeindelning. - Du använder dig av tydliga bilder om stärker din text. - Dina meningar är varierade.
Beskrivningar, egna formuleringar och ämnesspecifika ord.
Dina sammanställningar ska innehålla enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ord som hör till ämnet. - Du kan utifrån läroboken till viss del formulera din egen text. - Du skriver av delar och använder några ämnesspecifika ord. - Du har korta och enkla beskrivningar och förklaringar till ämnet.
Dina sammanställningar ska innehålla utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ord som hör till ämnet. - Du kan formulera din faktatext utifrån flera källor. -Där du försöker att själv bilda dina meningar och använder många ämnesspecifika ord. - Du har beskrivningar och förklaringar till ämnet.
Dina sammanställningar ska innehålla utvecklade beskrivningar, egna formuleringar och relativt god användning av ord som hör till ämnet. - Du formulerar din egen text. - Där du anpassar språket och meningarna till din åldersgrupp.- Du har många tydliga beskrivningar och förklaringar till ämnet.
Stavning
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med viss säkerhet. - Det förekommer stavfel, både på ämnesspecifika begrepp och med de vanligt förekommande orden.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med relativt god säkerhet. - få stavfel och framför allt på ämnesspecifika begrepp.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för stavning med god säkerhet. - Stavningen är näst intill felfri.
Meningsbyggnad. Regler för skiljetecken, tempus och styckeindelning...
I dina texter ska du använda dig att grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. - Du glömmer ibland skiljetecken och stor bokstav. Du gör ett försök till styckeindening. - Ibland blir meningarna fel.
I dina texter ska du kunna använda grundläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet. - Du använder rätt skiljetecken nästan alltid. - Du har styckeindelning i stort sett i hela din text. - Du kan skriva meningarna rätt nästan alltid.
I dina texter ska du kunna använda grunläggande regler för skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet. - Du använder skiljetecken på rätt sätt. - Du använder styckeindelning i hela din text på rätt sätt. - Dina meningar är rätt formulerade.
KÄLLOR
I dina texter kan du resonera kring källornas tillförlitlighet och användbarhet. - Du gör en ansats till att ha en källförtecknning där du redovisar vissa källor. - Du har viss kännedom kring bra källor att använda.
I dina texter kan du resonera på ett utvecklat sätt kring källornas tillförlitlighet och användbarhet. - Du har en källförtecknning där du redovisar vissa källor. - Du har kännedom kring bra källor att använda.
I dina texter kan du resonera på ett väl utvecklat sätt kring källornas tillförlitlighet och användbarhet. - Du en väl fungerande källförtecknning där du redovisar dina källor. - Du har kännedom kring bra källor att använda.
HELHETSBEDÖMNING
Din text fungerar med förbättringar som en faktatext.
Din text fungerar med vissa förbättringar som en faktatext.
Din text fungera väl som en faktatext.

Muntlig redogörelse (svenska)

Behöver utvecklas
E
C
A
Förberedelse och genomförande
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redovisningar.
Den röda tråden.
Eleven redogör enkelt med i huvudsak fungerande huvuddel samt inledning och/eller avslutning.
Eleven redogör utvecklat med relativt väl fungerande huvuddel samt inledning och /eller avslutning.
Eleven redogör välutvecklat med väl fungerande huvuddel, inledning och avslutning.
Språket
Eleven använder språket med viss anpassning till syfte och mottagare.(sv) Eleven använder i huvudsak ett fungerande ord- och begreppsförråd (sva).
Eleven använder språket med relativ god anpassning till syfte och mottagare.(sv) Eleven använder ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd (sva).
Eleven använder språket med god anpassning till syfte och mottagare.(sv) Eleven använder ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd (sva).
Kommunikation
Eleven klarar i viss utsträckning att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. Eleven använder vid behov i huvudsak fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd. (sva)
Eleven klarar relativt väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. Eleven använder vid behov relativt väl fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd. (sva)
Eleven klarar väl att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. Eleven använder vid behov väl fungerande språkliga strategier för att göra sig förstådd. (sva)
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: