Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv- När hundarna kommer

Skapad 2019-01-28 11:29 i Rättviksskolan Rättvik
Grundskola F Svenska
Under v. 48-4 ska vi läsa När hundarna kommer

Innehåll

 Handledningen lägger vikt vid att i samtalet ge möjligheter till olika tolkningar att vrida och vända på rimliga orsaker.

Här arbetar man med värdegrunden och det demokratiska förhållningssättet. För att befästa elevernas läsförståelse och stimulera till utvecklad tolkningsförmåga används lässtrategierna se nedan.

Syfte I läsningen kommer du att fortsätta utveckla din förmåga att formulera dig i tal och skrift och argumentera för en/flera åsikter,läsa, analysera, tolka och resonera om innehållet samt använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Ta ställning i etiska dilemman som handlar om att ”respektera andra människors egenvärde” och att ta avstånd från kränkande behandling.

Undervisningen är lärarledd och arbetet sker i helklass. Du får påverka genom ditt eget tänkande i samtal om innehållet och i ditt eget skrivande. Du får ta din del av det gemensamma ansvaret för en god lärandemiljö.

Bedömning:

1.Din läsförmåga: den läsförståelse du visar muntligt i samtal och skriftligt i skrivuppgifterna.

2.Din skrivförmåga i de resonerande och argumenterade texter du skriver till tankemeningar och i slutskrivandet

3.Din muntliga förmåga när du gör inlägg i samtal, för diskussioner vidare och/eller sammanfattar/drar en slutsats.

4.Din språkliga förmåga: hur du använder korrekt språkbruk i ditt skrivande.

Före läsning:

 

Reciprok undervisning: de fyra lässtrategierna. Används i klassen när man bearbetar innehållet: Förutspå: Stanna ibland och låt eleverna gissa vad som ska hända sedan.

”Runda” alla får säga vad de tror.

Klargöra/reda ut: Alltid i samtalen om det lästa.

Ställa frågor: Kan ges som extrauppgift men var försiktig med kontrollfrågor i skönlitteratur.

Sammanfatta: kan göras ibland på en läxa. Alltid på något sätt till sist efter läsningen.

Tankemeningarna kan sägas omfatta samtliga strategier. Att arbeta med dem utvecklar förmågan att tolkas/”läsa mellan raderna”/förstå det outsagda. Använd särskild skrivbok/datafil för skrivandet till litteratur. Det ger eleven möjlighet att följa sin utveckling t.ex. i skrivandet till tankemeningarna.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: