Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap i vår omgivning

Skapad 2019-01-28 12:46 i Gemensamt i Hörby Hörby
Förskola
Vi vill inspirera och väcka barnens nyfikenhet för naturvetenskap och ge dem förståelse för naturen och andra levande ting. Detta är ett tema som alla barnen kan skapa sig förståelse om och känna igen. Detta är något som vi pedagoger har uppmärksammat att barnen har intresse av och tycker är roligt att prata om.

Innehåll

Detta vill vi utveckla

Vi har i gruppen uppmärksammat att många barn fortfarande är intresserad av djur efter förra terminens tema. Vi vill där igenom utveckla:

Barnens förmåga att:

- Urskilja djurens egenskaper. 

-  Barnens språkutveckling, förmågan att kunna återberätta.

- Kunna samspela i grupp och kommunicera med varandra. 

- Arbeta med digitala verktyg. 

Så här ska det gå till

På ett konkret sätt kommer vi arbeta med djuren i sagan om ”Vanten”. 

Vi kommer att sjunga, skapa, samtala och arbeta med ipaden. QR koder, BlueBot och appen PuppetPals kommer att vara de digitala verktygen. 

Så här ska vi synliggöra utvecklingen

Vi synliggör barnens utveckling genom samtal, reflektioner samt dokumentation i barnens lärlogg. 

För att synliggöra barnens process och göra dem och föräldrarna delaktiga använder vi oss av bilder som sätts upp på avdelningens väggar. 

 

Reflektion (Hur blev det?)

Många av våra barn på avdelningen är intresserade och leker med många av våra djur. Vi upplever att barnen vet och har mycket kunskap om djuren och berätta om sina kunskaper för varandra. Vi använder oss av Buebot. Barnen får klippa ut de olika karaktärerna från sagan. Vi lägger tillsammans ut alla djurbilderna under mattan och när bluebot är på plats vill barnen genast börja programmera honom. Det är inte lätt, men vi hjälps åt att räkna hur många steg vi måste trycka in för att nå målen till de olika djuren. Under aktivitetens gång pratar vi om vilka djur som är farliga? Vilka är så små att man kan hålla dem i sin hand? Vilket djur är störst/minst? 

       

 

Vi startar nästa aktivitet med att kopiera och förstora alla djuren ifrån sagan om vanten till A3 format. Vi frågar barnen om de vet var djuren kommer ifrån? Självklart vet barnen det och nyfikna som de är börjar de bläddra bland bilderna. Det pratas från alla håll...

 

Jag vet...

Jag kan..

Jag tror att..

När vi sitter och samtalar i grupp ser något barn bilden på grodan. Hen känner igen djuret och vill berätta vad hen har för kunskaper. Hen berättar att grodan hoppar högt och börjar själv hoppa runt i rummet. De andra barnen blir inspirerade och börjar även de hoppa och härma grodans gång och läten. Hen berättar också att grodan äter flugor och att den har lång tunga och visar med munnen hur grodan gör när den äter flugor. 

Barnen är i full rörelse och är mest intresserade i hur de olika djuren låter och hur de rör sig.

                                                                                                                                   

Tillsammans stannar vi kvar i aktiviteten och pratar länge om djurens karaktärer och sätter sedan barnens tankar som pratbubblor.

        

 

Veckan efter ges barnen möjlighet att välja ut vars ett specifikt djur. Tanken är att lära mer om djuret och sedan skapa/rita djuret. Under aktiviteten tar barnen egna spontana initiativ och letar upp sitt djur i vår djurlåda på avdelningen. Barnen börjar rita av djuret och använder våra stora A3 bilder som mall, de tittar jämför och mäter. Tillsammans räknar vi hur många ben djuret har, vilken färg, hur många ögon, om den har en svans, hur munnen eller nosen ser ut också vidare. 

          

 

Här reflekterar vi, pedagog-barn

       

 

Vid nästa aktivitet samlar vi alla barnen framför projektorn. Vi kopplar in ipaden och alla bilderna som barnen har ritat i förra aktiviteten kommer upp. Varje enskild individ fick sedan var och en berätta om sin bild och sin karaktär som de hade ritat. Barnen fick berätta fritt om sin bild. Vi klipper ut och lägger in djuret i appen Puppetpals. Och utifrån detta får barnen i smågrupper återberätta via ipaden, sin version av sagan.

     

Veckan efter börjar vi med att dela upp barnen i 3 olika grupper. De fick prova sig fram och leka med appen Puppetpals då barnen inte arbetat med den sedan tidigare. Barnen var stolta och valde sin egen karaktär som de hade ritat och berättade sedan sagan utifrån sina erfarenheter. 

Nu har barnen arbetat med appen några gånger och de börjar få kännedom och vet hur appen fungerar. De kan själva trycka på start och stopp och dra in sina karaktärer och lyssna på sig själv. 

 

Analys (Vad behöver nu utvecklas?)

Processen ovan har barnen själva utformat och varit delaktiga i och vi vuxna har varit medforskande pedagoger. Vi har uppmärksammat barnens tankar och funderingar och planerat aktiviteter utifrån deras intresse och behov. De har under resans gång varit väldigt nyfikna intresserade och drivna att söka fakta om djur.

Barnen känner sig nu färdiga med sina filmer och intresset att arbeta med ipaden upplever vi har blivit större. Barnen har lärt sig att använda de digitala verktyget på ett helt annat sätt än va de kanske är vana vid hemma.

Intresset att måla/rita är något som vi pedagoger upplever har utvecklats under processens gång. Det ser vi idag då barnen väljer att färglägga målarbilder på löpande band.  

Att arbeta i både små och stora grupper har varit nyttigt då de har gett barnen goda möjligheter att samtala med varandra och utbytta kunskaper och erfarenheter. Att arbeta med bokstäver har också blivit ett stort intresse hos många barn. 

 

För att bibehålla intresset för djur kommer vi att fortsätta arbetet, med småkryp i vår närmiljö. 

Kopplingar till läroplanen

 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: