Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Djungelns planeringsmall Fordon

Skapad 2019-01-28 13:06 i Trädgårdens förskola Helsingborg
Förskola
Vi arbetar med hållbar framtid i vårt projektarbete kring fordon och polisen med gruppen Djungeln. I vår undervisning lyfter vi in språk, matematik, naturvetenskap, rörelse och teknik på ett lekfullt sätt. Vi arbetar med ett tydligt värdegrundarbete utifrån vår likabehandlingsplan och barnkonventionen.

Innehåll

Vad är syftet/ målkriteriet?

Vi började med att observera och lyssna vad barnen pratade om och var intresserade av. Flertalet barn i gruppen hade ett stort intresse för bilar och polisen vilket gjorde att vi valde det som vårt projektområde. Inom detta tema arbetar vi bland annat med språket, matematik, skapande, fantasi och kommunikation. Detta genom bilder/bildstöd, sagor, skapande, information via internet och promenader i närområdet.

Vårt mål är att se vilka fordon vi har i vår omgivning och skapa intresse kring dem. Vi tittar lite extra på bilen och bilens olika delar som vi fördjupar oss i tillsammans med olika begrepp kopplat till projektet.

Hur följer vi upp undervisningen idag utifrån tidigare analys?

Vi planerar och lägger upp olika undervisningstillfällen under vår SKA-tid regelbundet varje vecka. En diskussion och reflektion kring veckans arbete görs för att lägga upp ny planering för projektet framöver.

Vilka strävansmål har vi i åtanke vid undervisningen? Max två mål (tagga in)

  • Vi vill att barnen ska få lära sig mer om fordon och bilens delar
  • Vi vill skapa frågor och samtal hos barnen som handlar om fordon för att få en förståelse vad de kan om ämnet.

Vem ansvarar för genomförandet av undervisningen?

Mia tillsammans med Jenny

Vem ansvarar för dokumentationen?

Jenny och Mia

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
    Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: