Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No Vt- åk 1

Skapad 2019-01-28 13:27 i Magra skola Alingsås
Vi kommer titta närmare på årstiderna vinter, vår och sommar. Vi lär oss om olika djur och fåglar samt olika småkryp. Vi kommer plantera frön och följa från frö till färdig planta. Vi kommer även undersöka vad olika saker är gjorda av och vad kan man återvinna och hur de påverkar miljön. Vi lär oss mer om hur saker sorteras.
Grundskola 1 Bild NO (år 1-3) Svenska
Vi kommer titta närmare på årstiderna vinter, vår och sommar. Vi lär oss om olika djur och fåglar samt olika småkryp. Vi kommer plantera frön och följa från frö till färdig planta. Vi kommer även undersöka vad olika saker är gjorda av och vad kan man återvinna och hur de påverkar miljön. Vi lär oss mer om hur saker sorteras. Vi undersöker även kroppen.

Innehåll

Arbetsområde:

Arbetsbok: NO-boken 2

Under vårterminen kommer vi att arbeta med årstiderna vår och sommar. Hur ser de olika årstiderna ut? Vilka av våra vanligaste djur, fåglar och växter som lever under årstiderna? 

Vi kommer gå ut i skogen och utforska djur och natur.

Vi kommer även titta närmare på hur olika saker är gjorda och hur vi sorterar. Vilka saker är bra eller sämre för miljön?

Konkreta mål:

Du kommer att lära dig om:

 • människokroppen - kroppsdelar, skelett, leder och muskler, lungor, hjärtat och blodet.
 • hur olika djur och växter och vad som händer i naturen under olika årstider.
 • plantera - följa från frö till planta och ev. frukt.
 • sopsortering och återvinning - olika material

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • beskriva de olika kroppsdelarna.
 • beskriva skelettet, lederna och musklernas funktion.
 • beskriva lungorna, hjärtat och blodets funktion i kroppen.
 • redogöra för vilka material som vi vanligen sopsorterar och återvinner.
 • beskriva hur man känner igen årstider.
 • benämna vanligt förekommande djur, fåglar, småkryp och växter som finns under de olika årstiderna vår, sommar. Bl.a lärka, sädesärla, trana, stare. Myror, fjärilar, räv, hare, älg, vitsippa, snödroppe mm
 • samarbeta i mindre grupp.
 • gruppera och sortera djur och växter
 • beskriva djur och växters livscykler och hur de anpassar sig efter årstiderna.
 • skriva enklare faktatext om våren och om sommaren.
 • dokumentera dina undersökningar och din text i Unikum.

Undervisning:

Vi kommer:

 • titta närmare på årstiderna vår och sommar.
 • lära oss de vanligt förekommande djuren, fåglarna och växterna.
 • plantera och följa frö till färdig planta.
 • göra fältstudier i skogen.
 • Vi kommer undersöka vad olika saker är gjorda av. 
 • Vi lär oss mer om hur saker sorteras. 
 • arbeta med kroppen.
 • skriva enklare faktatexter
 • planera och dokumentera - Unikum
 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: