Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild vt 19 v 50 - 23

Skapad 2019-01-28 13:52 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Bild
Här hittar du bedömning av terminens arbeten, den största delen av betyget utgörs av arbetet med ditt skräckhus men även färgblandningsövningen där du målade en hand/gren plus collaget (ni som hunnit med den uppgiften) vägs in i betyget. Mer om terminens uppgifter hittar du här https://padlet.com/johanna_norden/BILD_C7

Innehåll

Förklaring av de praktiska förmågorna som bedöms:

FÖRMÅGA

VAD BEDÖMS?

NIVÅER

 

Framställa bilder

 

 

Hur utvecklat bildspråket är och om man förstår ditt arbetes budskap

Bildspråk är på det sätt som budskap framförs i ditt bildarbete. Bildspråk är uppbyggt på bildelement, bildkomposition, material- & teknikanvändning och olika slags tecken.

Budskap är det som bilden berättar, dess syfte - vad vill du berätta med ditt arbete? Hur väl framgår det?

 

Hur genomarbetat ditt arbete är

 

Genomarbetat är hur genomgående och grundligt ett bildarbete har arbetats fram.

 

 

enkelt – utvecklat – välutvecklat bildspråk

 

 

delvis – relativt väl – väl genomarbetat

 

Tekniker, verktyg & material

 

 

 

Hur bra du har använt tekniker, verktyg och material

 

Verktyg och material är det du använder för att skapa två- och tredimensionella bilder, t.ex. sax, papper, penslar, canvas, stompf, pennvässare etc.

Teknik är specifika sätt att använda material & verktyg på, t.ex. vått på vått inom akvarell och tempera, skuggning, stompotion etc.

 

På vilket sätt du har prövat tekniker, verktyg och material

 

Prövat är när man har när man testar, använder och undersöker något (experimenterar).

 

 

i huvudsak fungerande - relativt väl fungerande och varierat - väl fungerande, varierat och idérikt

 

 

 

 

 

prövar – prövar och omprövar – prövar och omprövar systematiskt

 

Kombinera bildelement

 

Hur bra du har använt och kombinerat färg, form och komposition

 

Komposition (bildkomposition) är hur du bygger upp din bild, dvs hur och vart du placerar ut motiv, tecken och bildelement.

 

Färg & form är två bildelement som utgör bildspråkets byggstenar. Andra bildelement är exempelvis ytor, linjer, rum, valör, figur, textur, djupverkan etc. Bildelementen kan utnyttjas för att uttrycka specifika saker (t.ex. olika färger berättar olika saker).

 

 

I huvudsak – relativt väl – väl fungerande sätt

Utveckla idéer

 

 

Hur självständigt du har utvecklat egna idéer

 

Självständigt är förmågan att kunna agera och ta beslut utan att (ständigt) fråga andra till råds.

 

 

bidrar till – delvis egna – egna idéer

 

Formulera & välja handlingsalternativ

 

Hur självständigt du har fått arbetet att gå framåt

 

Självständigt är förmågan att kunna agera och ta beslut utan att (ständigt) fråga andra till råds.

 

 

bidrar till – efter någon bearbetning – formulerar och väljer handlingsalternativ som leder framåt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
  Bl  7-9
 • Presentationer av eget bildskapande.
  Bl  7-9
 • Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
  Bl  7-9
 • Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
  Bl  7-9
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  7-9

Matriser

Bl
SKRÄCKHUS

E
C
A
Framställa bilder
- Hur utvecklat bildspråket är och om man förstår ditt arbetes budskap - Hur genomarbetat ditt arbete är
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
- Hur bra du har använt tekniker, verktyg och material - På vilket sätt du har prövat tekniker, verktyg och material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
Kombinera bildelement
- Hur bra du har använt och kombinerat färg, form och komposition
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
- Hur självständigt du har utvecklat egna idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
- Hur självständigt du har fått arbetet att gå framåt
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen om arbetet
- Hur utvecklat du kan ge omdömen om din arbetsprocess - och - hur komplexa samband du kan se mellan ett arbetes uttryck, innehåll, funktion och kvalité
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: