Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leksaksfabriken

Skapad 2019-01-28 14:36 i Påarps skola Helsingborg
Grundskola 1 Svenska
I arbetet med leksaksfabriken får du träna dig att läsa, lyssna och förstå. Tillsammans kommer vi att starta en leksaksfabrik där vi får nya uppdrag varje vecka av vår direktör Kim Leksaksson.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

lyssna, berätta, läsa, skriva och argumentera

 

 

Konkretisering av mål

Du ska kunna:

uttrycka dig när du pratar och skriver.

läsa och analysera olika texter. 
 
Anpassa ditt språk till de som lyssnar eller läser, till ditt budskap och till situationen

Arbetssätt

Tillsammans kommer vi att:

 • läsa och diskutera historien om Professorn, Ferran och Rex.
 • prata om svåra ord i texten när vi läser.
 • fundera tillsammans över vad som kommer att hända och prata om de frågor som klassen har.
 • arbeta med uppdrag som vi får.
 

Bedömning

lyssna: följa med och förstå  handlingen när någon annan läser

läsa: läsa själv, förstå det du läser, använda olika sätt när du läser (ljudar och/eller läser helord)

skriva: ord och korta texter.

berätta i grupp och lyssna på andra, återberätta en händelse eller saga så att andra förstå vad du menar, berätta längre berättelser så att handlingen blir tydlig, berätta på olika sätt beroende av situationen och vilka som lyssnar

beskriva olika saker så att andra förstår vad du menar

förklara så att andra förstår vad du menar

ge och ta muntliga instruktioner

tala om vad du tycker och lyssna på andras åsikter

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: