Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik decimaltal

Skapad 2019-01-28 14:43 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 5 Matematik
Vi ska nu lära oss mer om decimaltal,sambandet med bråk och positionssystemet.

Innehåll

Våra mål är att kunna:

 • Positionssystemet med tiondelar, hundradelar och tusendelar(de hela talen kan ni sen innan)
 • Sambandet mellan bråkform och decimalform
 • Jämföra tal
 • Skriftliga beräkningar i de fyra räknesätten(med decimaltal)
 • Stora tal

Arbetssätt:

Vi kommer dels att arbeta  med vår bok Favoritmatematik 5B och följa dess arbetsgång med gemensamma genomgångar, frågestund samt räkna och träna.

Vi tar även hjälp av den digitala delen av matematikboken , men även Nomp. 
Vi kommer att träna matematikbegrepp med metoden "Fråga-fråga-byt" (Kooperativt lärande)

Bedömning:

Efter kapitlet slut kommer jag att bedöma dina kunskaper med provdelen som finns till boken. Jag kommer även att lyssna på och bedöma dina matematiska resonemang på lektionstid.

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: