Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Organisk kemi

Skapad 2019-01-28 14:49 i Kungsholmens gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Kemi
Organisk kemi examineras i två prov Ett på E-C nivå och det andra på E-A-nivå

Innehåll

Kunskapskrav finns i Teams

Matriser

Kem
Matris Prov organisk kemi

Mål 1

Kunskaper om kemins begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder samt förståelse av hur dessa utvecklas.
Nivå F
Nivå E
Delvis C
Nivå C
Delvis A
Nivå A
Mål 1a
Redogör för innebörden av begrepp, modeller, teorier och arbetsmetoder
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat
Mål 1b
Använder olika begrepp mm för att söka svar och beskriva kemiska förlopp och företeelser
Med viss säkerhet, beskriver och exemplifierar
Med viss säkerhet, beskriver och exemplifierar
Med säkerhet, beskriver och generaliserar
Mål 1c
Redogör för hur kemins modeller och teorier utvecklas, samt värderar dess giltighet och begränsningar
Något exempel översiktligt, enkla omdömen
Några exempel utförligt, enkla omdömen
Några exempel utförligt och nyanserat, nyanserade omdömen

Mål 2

Förmåga att analysera och söka svar på ämnesrelaterade frågor samt att identifiera, formulera och lösa problem. Förmåga att reflektera över och värdera valda strategier, metoder och resultat.
Nivå F
Nivå E
Delvis C
Nivå C
Delvis A
Nivå A
Mål 2a
Analyserar och söker svar på frågor i såväl teoretiskt som praktiskt arbete
Enkla frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Komplexa frågor i bekanta situationer med tillfredsställande resultat
Komplexa frågor i bekanta och nya situationer med gott resultat

Mål 3

Förmåga att planera, genomföra, tolka och redovisa experiment och observationer samt förmåga att hantera kemikalier och utrustning.
Nivå F
Nivå E
Delvis C
Nivå C
Delvis A
Nivå A

Mål 4

Kunskaper om kemin betydelse för individ och samhälle.
Nivå F
Nivå E
Delvis C
Nivå C
Delvis A
Nivå A
Mål 4a
Diskuterar frågor som rör kemins betydelse för individ och samhälle
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat Komplexa frågor
Mål 4b
För fram argument och redogör för konsekvenser av olika ställningstaganden
Enkla argument, redogör översiktligt, något ställningstagande
Välgrundade argument, redogör utförligt något ställningstagande
Välgrundade och nyanserade argument, redogör utförligt och nyanserat flera ställningstaganden, föreslår nya frågeställningar

Mål 5

Förmåga att använda kunskaper i kemi för att kommunicera samt för att granska och använda information.
Nivå F
Nivå E
Delvis C
Nivå C
Delvis A
Nivå A
Mål 5a
Använder ett naturvetenskapligt språk och anpassar kommunikationen till syfte och sammanhang
Med viss säkerhet, anpassar till viss del
Med viss säkerhet, anpassar till stor del
Med säkerhet, anpassar till stor del
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: