Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: Kartkunskap

Skapad 2019-01-28 14:55 i LMH-enheten Uppsala
Grundskola 5 – 6 Geografi
Vi kommer jobba med att förstå och kunna använda oss av kartboken. Du skall känna till världsdelarna och namngeografi i stora drag. Vi kommer också att prata om olika sätt att avbilda världen och att man använder sig av olika typer av kartor i olika sammanhang.

Innehåll

Syfte

Undervisningen i ämnet geografi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om geografiska förhållanden och utvecklar en geografisk referensram och ett rumsligt medvetande. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om, och kunna göra jämförelser mellan, olika platser, regioner och levnadsvillkor. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla en medvetenhet om de sammanhang där geografiska kunskaper är viktiga och användbara.

Detta kommer vi att bedöma

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att ske fortlöpande i klassrumssituationen samt  genom individuella test.

Se matris

Detta ska vi arbeta med

Eleverna kommer att lösa olika typer av uppgifter med hjälp av en kartbok för att därigenom tillägna sig en allsidig kunskap om vilken kunskap man kan få ut av en kartbok - och hur. Arbetet kommer att ske individuellt eller i par, vi kommer även att ha  genomgångar och diskussioner i helklass. Eleverna tränar namngeografi med hjälp av blindkartor.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6

Matriser

Ge
Geografi åk 4-6

E
C
A
Fakta:
Har grundläggande geografiska kunskaper i det området som vi läser om.
Har goda geografiska kunskaper i det området som vi läser om.
Har mycket goda geografiska kunskaper i det området som vi läser om.
Källor:
Källor och källkritik
Kan använda kartor och andra geografiska källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda kartor och andra geografiska källor på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda kartor och andra geografiska källor på ett väl fungerande sätt.
Begrepp
Begrepp och modeller.
Kan använda sig av geografiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan använda sig av geografiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Kan använda sig av geografiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: