Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

100 skoldagar i årskurs 2!

Skapad 2019-01-28 14:58 i Linehedsskolan Halmstad
Den första tiden i åk. 1 kommer vi som ett tema i matematik att räkna de 100 första skoldagarna tillsammans. Detta gör vi för att uppmärksamma matematiken på ett roligt, meningsfullt och lekfullt sätt. Genom räknandet av de 100 första skoldagarna kommer vi naturligt att komma in på samtal om taluppfattning, tidsuppfattning, tallinjer, talsorter, siffror samt olika begrepp såsom udda och jämna tal, hälften och dubbelt och mycket mer.
Grundskola 1 Matematik
Tillsammans räknar vi skoldagarna sedan vi började årskurs 2, precis som vi gjorde i 1:an. Vi gör det för att träna på att uppmärksamma matematiken i vardagen och vad man kan använda den till, t.ex. räkna till en speciell dag. På så sätt kommer vi in på matematikens begrepp såsom före, efter, udda och jämna tal, ental, tiotal och många fler. Vi tittar på hur talen skrivs och konkretiserar talen genom att sätta upp ental, tiotal och senare även hundratal på tavlan.

Innehåll

Genomförande:

Från skolstart på höstterminen 2018 räknar vi 100 skoldagar tillsammans. Vi samtalar om taluppfattning, tidsuppfattning, tallinjer, olika begrepp som till exempel udda och jämna tal, hälften och dubbelt samt positionssystemet.

 

Vi fyller i en tom hundraruta hur många dagar vi har gått i skolan där tio tal skrivs på varje rad. Ett streck för varje dag vi räknar dras på ett separat papper där vi grupperar de fem och fem. Därefter sätter vi upp ett ental för varje dag som vi har gått i skolan på tavlan. När vi har nått tio ental växlar vi dem mot ett tiotal (en tiostav). På så sätt diskuterar vi positionssystemet och pratar om hur talen byggs upp.

 

Bedömning:

Du visar att du kan genom att:

 • Du deltar aktivt vid samling kring 100 dagar matematik
 • Du kan följa och delta i arbetet kring talföljden och talens mönster
 • Göra Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i matematik på både höst- och vårterminen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: