Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft och vatten

Skapad 2019-01-28 15:01 i Rävlanda skola Härryda
Vatten och lufttema årskurs 4.Nu ska vi lära oss mer om vad vatten och luft består av och vilka egenskaper luft och vatten har.
Grundskola 4 Kemi
Nu ska vi lära oss mer om vad vatten och luft består av och vilka egenskaper de har. Vad händer då vi värmer, kyler och pressar ihop luft och vatten? Bedömningen sker fortlöpande under lektionernas gång men det finns också tillfälle i slutet av området att beskriva och visa vad ni lärt er.

Innehåll

Syfte och de kunskaper/förmågor eleverna ska utveckla

Syftet med kemi är att kunna använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle, genomföra systematiska undersökningar i kemi, och använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om
fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Följande förmågor kommer vi att fokusera på under detta arbetsområde:

Analysförmåga

- förstå varför något är på ett visst sätt och kunna förklara det.

Begreppslig förmåga

- förstå olika begrepp, d.v.s. nya ord som används inom ett visst ämne. 

- visa att du kan använda begreppen.

Ha ett kunnande om hur experiment kan genomföras och dokumenteras.

Mål: 

Du ska kunna

 • vilka ämnen luft består av
 • att oxider är föreningar med syre
 • vad luftföroreningar är och hur vi kan minska dom
 • hur försurning och global uppvärmning uppstår
 • molekylformeln för vatten
 • tre aggregationsformer vatten finns i
 • vad ytspänning är
 • vad densitet är och varför is flyter
 • skillnaden på saltvatten, sötvatten och bräckt vatten
 • vad övergödning är och hur vi kan minska den
 • vattnets kretslopp
 • om avloppsrening och vattenrening
 • om hur vi kan minska vår vattenförbrukning

Så här kommer vi att jobba:

 • Arbetssätt:

 • Vi kommer att läsa, skriva och prata om viktiga begrepp 

 • Vi kommer att göra laborationer med luft och vatten

 • Vi kommer att se på filmer 

Kopplingar till läroplan som kommer beröras

Uppgifter

 • Film: Vatten - ett unikt ämne

 • Prov Luft och vatten

 • Ordlista

 • Film - Vattnets kretslopp

 • Facit till testa dig själv luft och vatten

Matriser

Ke
Bedömningsmatris Kemi för mellanstadiet

Är på väg god väg att nå kunskapskravnivån
1
Når kravnivån
2
Når kravnivån och mer
3
Når kravnivån på utvidgat sätt och med mycket gott resultat.
Kommunikation
 • Ke
Söker relevant information för ämnet och frågeställningen med vägledning och stöd.
Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Laborativt arbetsätt
 • Ke
Försöker och kan med hjälp genomföra säkra och lärande undersökningar.
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Laborativ arbetsätt
 • Ke
Försöker och kan med hjälp genomföra säkra och lärande undersökningar.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentation
 • Ke
Försöker och klarar med stöd och hjälp att dokumentera undersökningar i text och bild.
Gör enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Begrepp
Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
 • Ke
Gör försök till att förklara och redogöra för sina kunskaper om materiens byggnad.
Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
Centralt innehåll
Vatten luft och fotosyntes samt kemin i hemmet.
 • Ke
Behärskar vattnets kretslopp.
Eleven kan även föra enkla resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.Kan redogöra för något kemiskt förlopp i hemmet.
.Eleven kan även föra utvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: