Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia

Skapad 2019-01-28 15:33 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Vad är massmedia, vilka roller har de och hur fungerar/ är massmedia uppbyggt.
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
Du kommer i detta område att få lära dig vad massmedia är. Varför finns massmedia? Hur fungerar massmedia? Hur knyts massmedia ihop med demokrati? Hur påverkar massmedia oss?

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Massmedia

Samhällskunskap - massmedia

Kunskapskraven Lgr11
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Dina kunskaper om media och dess uppgifter i samhället.
Eleven har kunskaper om olika samhällsstrukturer.
grundläggande
goda
mycket goda
Din förmåga att undersöka hur media är uppbyggd och fungerar
Eleven visar det genom att undersöka hur mediala strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
enkla
förhållandevis komplexa
komplexa
Din förmåga att använda begrepp som hör till ämnet
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett fungerande sätt
i huvudsak
relativt väl
väl
Din förmåga att föra resonemang om hur media påverkar oss
Eleven kan föra resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra
enkla
relativt väl utvecklade
välutvecklade och nyanserade
Dina kunskaper om demokratiska värden
Eleven har kunskaper om demokratiska värden och processer.
grundläggande
goda
mycket goda
Din förmåga att resonera om de demokratiska rättigheter och skyldigheter som hör samman med media.
Eleven visar det genom att föra resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter
enkla
utvecklade
välutvecklade och nyanserade
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: