Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturvetenskap och teknik- tema vatten

Skapad 2019-01-28 15:53 i Forssagården Borlänge
Förskola
Vi vill väcka barnens intresse för naturvetenskap och teknik, hållbar utveckling. Vi arbetar temainriktat, vi valde tema vatten utifrån barnens visade intresse för havet, hajar, pirater och det var bra att knyta till vår nta låda vatten som fanns på förskolan redan.

Innehåll

Nuläge: Barnen är intresserade och tycker det är roligt med olika experiment. De tycker om att prova och utforska olika experiment. Vi ser ett stort intresse för hajar, valar och andra djur i havet och även för pirater och skattkartor.

Mål/Syfte

Syftet är att barnen ska få ett intresse för naturvetenskap och teknik samt hållbar utveckling. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje därför arbetar vi temainriktat och med tema vatten. Genom att till exempel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring Naturvetenskap och teknik. Under vårt arbete med temat ska barnen ges möjlighet att utveckla sin förmåga att utforska och utmanas i sitt sociala samspel, vi vill att barnen ska tycka att det är spännande att experimentera på olika sätt och att använda/bli nyfikna på enkel teknik.

Genomförande

Vi gör fler experiment, gör om experiment, fortsätter med våra pågående experiment i hållbar utveckling. Vi måste ta reda på vart skattkartan leder. Följer årstiderna, islek med digitala verktyg där vi använder oss av olika former, storlekar, teknik för att bygga ihop de olika isblocken. Skapande, måla med olika tekniker, göra egna hav, limsnickra. Vi är lyhörda för barnen och skapar och uppdaterar hela tiden våra lekmiljöer. Vi pratar om Hållbar utveckling, barnen vet att man inte får kasta skräp i naturen, inte på land och inte i havet. Att djuren blir skadade och mår dåligt, då knyter vi barnens intresse om havet till hållbar utveckling. Vi sjunger sånger om vatten, djur i havet och pirater. Lånar och läser böcker om vatten och havet. Får in digitalisering genom att projektera olika miljöer på väggen, t.ex hav. Provar greenscreen, tar hjälp av blue-bot för att lyfta vikten av sopsortering, sorterar skräp på avdelningen och går till återvinningsstationen med det. Temadag en dag i veckan.

 


 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sitt intresse för naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utmana barns nyfikenhet och begynnande förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ge barn möjlighet att förstå hur egna handlingar kan påverka miljön, och
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: