Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rymden

Skapad 2019-01-28 17:06 i Varekils skola Orust kommun
Solsystemet och dess himlakroppar. Tid och årstider. Människan i rymden.
Grundskola 6 Teknik Fysik
I arbetsområdet "Rymden" ska du få lära dig mer om solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Du ska få lära dig dag, natt, månader, år och årstider. Vi ska även lära oss om människan i rymden, historiska upptäckter samt vad vad vi i vårt dagliga liv har för nytta av rymdforskning.

Innehåll

Syfte

Syftet med undervisningen i fysik inom kunskapsområdet Astronomi är att du ska utveckla din förmåga att ...

Undervisningens innehåll

VAD?

Vi kommer att arbeta med:
- solsystemets himlakroppar, dess uppbyggnad och rörelser.
- begrepp och fenomen i universum som t ex stjärna, stjärnbild, galax, månfaser.
- dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet.
- människan i rymden.
- satelliter
- astronauter
- historiska berättelser kring universum
- olika sätt att ange tid på
- elevernas frågor och funderingar kring rymden.

HUR?

Vi ska
-se filmer
-titta på bilder
-samtala och diskutera
-läsa texter i lärobok och på Clio
-arbeta med frågeställningar  

Följande centrala innehåll ur kursplanen för fysik och teknik kommer vi att beröra:

Bedömning

Du ska...

 • känna till solens betydelse för livet.
 • kunna beskriva och förklara begreppen dygn, månad och år relaterat till rörelserna i solsystemet. 
 • kunna beskriva och förklara begreppen solen, månen, stjärna, stjärnbild, planet, galax, gravitation, dragningskraft.
 • kunna berätta om hur människan utforskat rymden, ge exempel på rymdforskning som används vardagligen.
 • känna till berättelser om vad man trodde förr om universum.
 • du ska kunna ge exempel på hur man mätt tid med olika metoder
 • kunna söka information i naturvetenskapliga källor och använda dig av informationen till att skapa egna texter.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: