Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är väder?

Skapad 2019-01-28 20:09 i Hindås skola Härryda
Planering luft och tryck
Grundskola 4 – 6 Kemi Fysik
Vi tar reda på mer om olika typer av väder, vad luft består av och varför vi behöver luft. Vi testar luftens egenskaper och funderar över hur lufttryck fungerar.

Innehåll

Vad vi ska göra

Forska kring olika  väderfenomen och deras orsaker, tex hur vindar uppstår.

Känna till hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.

Lära dig om luftens egenskaper och sammansättning.

Hur ska vi göra?

-Söka information genom att titta på filmer och läsa faktatext.

-Du ska ställa hypoteser och dokumentera resultat.

-Experimentera med luftens egenskaper

Detta ska du träna:

* din förmåga att samtala och diskutera

* din förmåga att skriva labbrapport

* din förmåga att beskriva och förklara med korrekta NO-begrepp

 

Viktiga ord och begrepp

Väder, klimat

gasform, molekyl, luft, syre, kväve, atmosfär

tryck, motstånd, barometer, lågtryck, högtryck, lufttryck, tunn luft

vindens kretslopp

Vad som påverkar vädret: nederbörd, temperatur, tryck

Olika typer av nederbörd: dimma, regn, hagel, snö,

Vad som kommer att bedömas:

- Din förmåga att beskriva och förklara ett fenomen eller samband som finns i vår omvärld med hjälp av naturvetenskapliga begrepp.

-Din förmåga att dokumentera genomförda undersökningar (Labbrapport)

- Din förmåga att samtala och diskutera genom att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkla väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar uppstår. Hur väder kan observeras med hjälp av mätningar över tid.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6

Matriser

Fy Ke
Mål med: Vad är väder?

Behöver träna mer
Visar förmåga
Visar god förmåga
Beskriva och förklara
Eleven kan använda korrekta och relevanta kunskaper i naturvetenskap för att beskriva eller förklara ett fenomen eller ett samband på ett – med hänsyn till årskursen – lämpligt sätt.
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
.
Samtala och diskutera
Ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
Dokumentera
Med hjälp av text och bild dokumentera de genomförda undersökningarna.
 • Fy  E 6
 • Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: