Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Material, egenskaper och sortering

Skapad 2019-01-28 20:23 i Gantofta skola Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Kemi
Dagligen möts vi av olika material, plast omger oss mer än någonsin i Historien. Kommer vår tid kallas plaståldern i framtiden?

Innehåll

Vi kommer under några veckor arbeta med olika material, deras egenskaper och hur man kan sortera på olika sätt. 

Du kommer få träna på att dokumentera en undersökning. Hur kan vi hitta nya användningar för ett gammalt material och hur kan vi få jordens råvaror att räcka till?

 

Mål

Du ska kunna:

 • Känna till några olika material och beskriva några av deras egenskaper.
 • Veta hur man kan sortera på flera olika sätt efter föremåls egenskaper.
 • Skriva en dokumentation med hjälp av stödmall.

Du ska visa delaktighet i diskussioner och då kunna använda de olika begreppen:

Begrepp (expertord):

naturmaterial, sortera, egenskaper, framställda material, nylon, polyester, konstmaterial, råvara, kolfiber, återvinning, böjlig/töjbar

 

Arbetsbeskrivning

Vi kommer

 • se filmer om olika material.
 • läsa i läroboken och söka svar på frågor.
 • göra praktiska övningar och diskussioner i att sortera på olika sätt.
 • göra en enskild skriftlig uppgift.

Bedömning

Jag kommer bedöma:

 • din delaktighet i diskussionerna. 
 • dina dokumenationer.
 • hur du genomför olika sorteringsövningar.
 • hur du använder begreppen.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Indelningen av ämnen och material utifrån egenskaperna utseende, ledningsförmåga, löslighet, brännbarhet, surt eller basiskt.
  Ke  4-6
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av kemins begrepp.
  Ke  A 6

Matriser

Ke
Material, egenskaper och sortering

Insats krävs
Grundläggande nivå
Mer än grundläggande nivå
Samtal
Du kan med hjälp samtala och diskutera om enkla frågor som rör miljö och samhälle.
Du kan samtala och diskutera om enkla frågor som rör miljö och samhälle Du ställer frågor, framför och bemöter åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala och diskutera om enkla frågor som rör miljö och samhälle Du ställer frågor, framför och bemöter åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beskriva egenskaper
Behöver träna på att beskriva egenskaper.
Beskriver egenskaper hos ett material med viss användning av kemins begrepp.
Beskriver egenskaper hos ett material med god användning av kemins begrepp.
Undersökningar
Du behöver visst stöd för att genomföra enklare undersökningar efter givna planeringar.
Du kan i stort sett på egen hand genomföra enkla undersökningar efter givna planeringar.
Du kan helt på egen hand genomföra enkla undersökningar efter givna planeringar.
Dokumentation
Du gör enkla dokumentationer av dina undersökningar i text och bild med hjälp.
Du gör utvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild självständigt.
Du gör välutvecklade dokumentationer av dina undersökningar i text och bild självständigt.
Hållbar utveckling- källsortering
Kan inte ge något exempel på hur material kan återvinnas.
Kan ge exempel på hur något material kan återvinnas.
Kan ge exempel på hur flera material kan återvinnas.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: