Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetition - Taluppfattning - Enheter - Geometri - Skala - Problemlösning - åk 6

Skapad 2019-01-28 20:52 i Förslövs skola F-9 Båstad
Grundskola 4 – 6 Matematik
Repetition Taluppfattning Enheter Geometri Skala Problemlösning Åk 4 - prov 3

Innehåll

Tidsperiod

Januari 2019

 

Konkretisering

Vi tränar och repeterar områden från föregående årskurser: Taluppfattning, Enheter och Geometri. Inom dessa områden tränar vi taluppfattning, talföljder och avrundning, enhetsomvandling och beräkning av längd, massa och volym, olika räknemetoder  t ex huvudräkning i de fyra räknesätten, symmetri, geometri (vinklar, omkrets och area) samt problemlösning.

 

Bedömning

För att visa att du har god taluppfattning ska du kunna förstå talföljder och kunna avrundning. 

För att visa att du behärskar omvandling av olika enheter inom massa, volym och längd ska du kunna omvandla enheterna emellan, välja rätt enhet samt räkna enkla uppgifter med olika enheter.

För att visa att du behärskar olika räknemetoder ska du kunna använda godtagbara metoder  t ex huvudräkning eller uppställning för att räkna ut tal i talområdet 0-1000 med hjälp av de fyra räknesätten.

För att visa att du behärskar geometri ska du kunna räkna ut såväl omkrets som area samt symmetri och olika slags vinklar.

För att visa att du behärskar problemlösning ska du k.unna lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Repetition - Taluppfattning - Enheter - Geometri - Skala - Problemlösning - åk 6

Repetition - Taluppfattning - Enheter - Geometri - Skala - Problemlösning - åk 6

Träna mer
Grundläggande kvalitet
Högre kvalitet
Utmärkt kvalitet
Taluppfattning
Du behöver vuxenhjälp för att: kunna se talmönster, kunna avrunda tal
Du kan för det mesta: se talmönster, kunna läsa ut vilka tal som fattas på olika tallinjer, förstå positionssystemet genom att kunna läsa tal med såväl bokstäver som siffror och sedan kunna skriva dem med siffror på rätt sätt.
Du är ganska säker på att: se talmönster, kunna läsa ut vilka tal som fattas på olika tallinjer, förstå positionssystemet genom att kunna läsa tal med såväl bokstäver som siffror och sedan kunna skriva dem med siffror på rätt sätt.
Du är mycket säker på: se talmönster, kunna läsa ut vilka tal som fattas på olika tallinjer, förstå positionssystemet genom att kunna läsa tal med såväl bokstäver som siffror och sedan kunna skriva dem med siffror på rätt sätt.
Omvandling
Omvandling och beräkningar med olika enheter inom massa, volym och längd
Du behöver vuxenhjälp för att: behärska omvandling och beräkning av olika enheter inom massa, volym och längd för att kunna omvandla enheterna emellan samt välja rätt enhet.
Du är till viss del säker på att: behärska omvandling och beräkning av olika enheter inom massa, volym och längd för att kunna omvandla enheterna emellan samt välja rätt enhet.
Du är ganska säker på att: behärska omvandling och beräkning av olika enheter inom massa, volym och längd för att kunna omvandla enheterna emellan samt välja rätt enhet.
Du är mycket säker på att: behärska omvandling och beräkning av olika enheter inom massa, volym och längd för att kunna omvandla enheterna emellan samt välja rätt enhet
Huvudräkning
Huvudräkning i talområdet 0-10000 i alla räknesätt inklusive kort division.
Du behöver vuxenstöd när det gäller huvudräkning i talområdet 0-10000 i alla räknesätt inklusive kort division.
Du är ganska säker på: huvudräkning i talområdet 0-10000 i alla räknesätt inklusive kort division.
Du är säker på: huvudräkning i talområdet 0-10000 i alla räknesätt inklusive kort division.
Du är mycket säker på: huvudräkning i talområdet 0-10000 i alla räknesätt inklusive kort division.
Symmetri
Du behöver vuxenstöd när det gäller att se symmetrilinjer och om en figur symmetrisk eller inte.
Du är ganska säker på: att kunna se symmetrilinjer och om en figur symmetrisk eller inte.
Du är säker på: att kunna se symmetrilinjer och om en figur symmetrisk eller inte.
Du är mycket säker på: att kunna se symmetrilinjer och om en figur symmetrisk eller inte.
Vinklar
Du behöver vuxenhjälp för att kunna veta hur en rät, spetsig eller och trubbig vinkel ser ut.
Du är ganska säker på: hur en rät, spetsig eller och trubbig vinkel ser ut.
Du är säker på: hur en rät, spetsig eller och trubbig vinkel ser ut.
Du är mycket säker på: hur en rät, spetsig eller och trubbig vinkel ser ut.
Omkrets
Du behöver vuxenhjälp för att kunna räkna ut omkretsen på en kvadrat, rektangel och sammansatta figurer bestående av flera rektanglar.
Du är ganska säker på: hur man räknar ut omkretsen på en kvadrat, rektangel och sammansatta figurer bestående av flera rektanglar.
Du är säker på: hur man räknar ut omkretsen på en kvadrat, rektangel och sammansatta figurer bestående av flera rektanglar.
Du är mycket säker på: hur man räknar ut omkretsen på en kvadrat, rektangel och sammansatta figurer bestående av flera rektanglar.
Skala
Du behöver vuxenhjälp för att kunna räkna ut skala (förminskning).
Du är ganska säker på: hur man räknar ut skala (förminskning).
Du är säker på: hur man räknar ut skala (förminskning).
Du är mycket säker på: hur man räknar ut skala (förminskning).
Problemlösning
Du behöver vuxenhjälp för att: lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar.
Du är till viss del säker på att: lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar.
Du är ganska säker på att: lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar.
Du är mycket säker på att: lösa enkla matematiska problem och visa olika lösningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: