Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband åk 9

Skapad 2019-01-28 21:11 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Matematik

Innehåll

Mål för elev

Du ska utveckla din förmåga att använda begrepp och metoder samt att föra matematiska resonemang.

Innehåll

Arbetsområdet handlar om linjära funktioner, räta linjens ekvation samt aritmetiska och geometriska mönster.
Vi kommer att utgå från kap 3 i Matte Direkt 9.

Genomförande

Du kommer att delta vid genomgångar och övningar samt arbeta med uppgifter i läroboken.

Redovisning

Du redovisar dina kunskaper på lektioner och vid ett avslutande prov.

Elevinflytande

Under arbetets gång kommer du att ges möjlighet att arbeta med uppgifter som är lagom utmanande för dig.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Bedömningen gäller matematik

Steg 1
Steg 2
Steg 3
Begrepp
Kunskap om begrepp och samband mellan begreppen.
Har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och beskriver dem på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om hur de relaterar till varandra.
Har goda kunskaper om matematiska begrepp och beskriver dem på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om hur de relaterar till varandra.
Har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och använder dem i nya sammanhang på väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om hur de relaterar till varandra.
Metoder
Val av metod och hur väl metoderna genomförs.
Kan använda i huvudsak fungerande metoder med tillfredsställande resultat.
Kan använda ändamålsenliga metoder med gott resultat.
Kan använda ändamålsenliga och effektiva metoder med mycket gott resultat.
Resonemang
Förmågan att föra resonemang samt kvalité på slutsatser och analyser.
För enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metod och resultatets rimlighet och kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metod och resultatets rimlighet och kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metod och resultatets rimlighet och kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: